مقاله نقش و کاربرد فناوری اطلاعات در صنعت گردشگری

مقاله نقش و کاربرد فناوری اطلاعات در صنعت گردشگری
نوع فایل
pdf
حجم فایل
نویسنده
دسته بندی
3,200 تومان

در این پست مقاله نقش و کاربرد فناوری اطلاعات در صنعت گردشگری استان گلستان در ۵۱ صفحه  آماده دانلود شده است در زیر قسمتهایی از متن فایل را مشاهده مینمایید. صورت تمایل میتوانید این محصول را از فروشگاه سایت خریداری و دانلود نمایید.

 

Image result for ‫مقاله نقش و کاربرد فناوری اطلاعات در صنعت گردشگری‬‎

 

این پژوهش با هدف بررسی عوامل موثر بر توسعه نیافتگی صنعت گردشگری استان گلستان انجام شده است. برای انجام این پژوهش توصیفی، مقطعی و کاربردی از پرسش نامه های استانداردی استفاده شد.

پس از سنجش روایی و پایایی بر اساس نمونه گیری آماری تصادفی ساده برای گردشگران ( و تصادفی طبقه بندیشده )برای کارشناسان بین گردشگران و کارشناسان توزیع گردید. تجزیه و تحلیل داده های صورت گرفته است.

نتایج پژوهش در دو سطح آمار توصیفی و استنباطی با استفاده از نرم افزار SPSS پژوهش نشان داد که رابطهمعناداری بین توسعه نیافتگی استان گلستان و عوامل چهارگانه )تعدد مراکز تصمیم گیری، ضعف امکاناتزیربنایی و خدمات گردشگری، ضعف بازاریابی و فقدان فرهنگ پذیرش گردشگروجود دارد.

فهرست مطالب:

چکیده………………………………………………………………………۵

فصل اول:

گردشگری………………………………………………………………….۶
مقدمه………………………………………………………………………۷
تعریف گردشگری………………………………………………………….۷
عمر چرخه گردشگری و توسعه ………………………………………..۸
تاریخچه استفاده از فناوری اطلاعات در صنعت گردشگری………….۱۰
گردشگری و فنآوری اطلاعات…………………………………………..۱۰
گردشگری مجازی……………………………………………………….۱۲
بیمه الکترونیک گردشگری……………………………………………..۱۳
فناوری اطلاعات در خدمت گردشگری…………………………………۱۳
گردشگری الکترونیکی …………………………………………………۱۴
چگونه فنآوری اطلاعات بر آینده گردشگری تأثیر میگذارد؟………….۱۴
هدفهای توسعه بخش گردشگری: ………………………………….۱۵
گام های نخست در فناوری ارتباطات و اطلاعات در گردشگری……۱۶
جامعه شناسی گردشگری …………………………………………..۱۷

فصل دوم:

نقش فناوری اطلاعات در صنعت گردشگری استان گلستان ………۱۹
مقدمه…………………………………………………………………….۲۰
اهمیت و ارزش موضوع تحقیق ……………………………………….۲۲
چارچوب نظری ………………………………………………………….۲۲
الگوی مفهومی تحقیق …………………………………………………۲۴
اهداف تحقیق…………………………………………………………….۲۶
فرضیه های تحقیق ……………………………………………………..۲۷
………

 

کلمات کلیدی: مقاله – نقش – کاربرد فناوری – اطلاعات – صنعت گردشگری

برای پرداخت از کلیه کارتهای عضو شتاب میتوانید استفاده نمائید.

بعد از پرداخت آنلاین لینک دانلود فعال و نمایش داده میشود ، همچنین یک نسخه از فایل همان لحظه به ایمیل شما ارسال میگردد. در صورت بروز هر مشکلی،میتوانید از طریق تماس با ما پیغام بگذارید و یا در تلگرام با ما در تماس باشید.

 

مطالعه بیشتر