مقاله بررسی اثربخشی مخارج تبلیغات بر وفاداری مشتری

مقاله بررسی اثربخشی مخارج تبلیغات بر وفاداری مشتری
نوع فایل
WORD
حجم فایل
نویسنده
دسته بندی
14,000 تومان

توضیحات فایل

مقاله بررسی اثربخشی مخارج تبلیغات بر وفاداری مشتری

دانش پژوهان گرامی و دانشجویان ارجمند ، در این قسمت فایل مقاله بررسی اثربخشی مخارج تبلیغات بر وفاداری مشتری با کیفیت عالی آماده دانلود شده است. در صورت تمایل می توانید این محصول را از فروشگاه خریداری و دانلود نمایید.

Image result for ‫پایان نامه‬‎

چکیده مقاله بررسی اثربخشی مخارج تبلیغات بر وفاداری مشتری

تبلیغات به عنوان یکی از مهمترین ابزارهای آمیخته بازاریابی نقش بسیار مهمی را در سیاست‌ها و استراتژی‌ های بازاریابی از قبیل ارتباط با مشتریان، معرفی محصولات جدید، تغییر ذهنیتمشتریان و مخاطبان نسبت به فروشگاه/شرکت و علامت تجاری آن ایفا می‌کند.

علاوه بر این، تصمیم راجع به انتخاب رسانه و پیام نیز عموما بدون بررسی‌های کافی صورت می‌گیرد. پر واضح است که در چنین شرایطی تبلیغ‌ کننده بدون اطمینان لازم از اثربخشی تبلیغات خود برای آن هزینه‌های بسیاری صرف می‌کند.

به منظور سنجش اثربخشی تبلیغات در گام نخست باید اهدافی برای تبلیغات تعریف شود و همواره ارزیابی برنامه‌های تبلیغاتی صورت پذیرد. از سویی مدیران سازمان‌ها و شرکت‌ها به خوبی به این امر واقفند که بقا و آینده سازمان/شرکت به داشتن مشتریان وفادار بستگی دارد؛ از همین رو در تحقیق حاضر تحت عنوان “بررسی اثربخشی مخارج تبلیغات بر وفاداری مشتری”، سعی شده است.

با استفاده از متغیرهای میانجی “رضایتمندی مشتریان”، “تصویر شرکت” و “کیفیت دریافت شده” این اثربخشی را در میان مشتریان فروشگاه “هایپرمی” مورد بررسی قرار گیرد.

از آنجایی که جامعه آماری غیر قابل شمارش است، با استفاده از فرمول کوکران (حجم نمونه ۳۸۴)، ۴۰۰ نمونه در دسترس را بطور تصادفی انتخاب و از طریق پرسشنامه جمع آوری داده‌ها انجام شد.

پس از بررسی روایی پرسشنامه توسط صاحب نظران و اساتید بازاریابی، ضریب پایایی کلی پرسشنامه با استفاده از روش آلفای کرونباخ معادل ۹۰% محاسبه گردید. پس از جمع آوری داده‌ها، با استفاده از نرم افزار SPSS و آزمون T تجزیه و تحلیل داده‌ها و آزمون فرضیات پژوهش انجام شد.

مطالعه بیشتر