آموزش اکسس

آموزش اکسس
نوع فایل
ppt
حجم فایل
نویسنده
دسته بندی
2,000 تومان

توضیحات فایل

آموزش اکسس

دانش پژوهان گرامی و دانشجویان ارجمند در این قسمت فایل آموزش اکسس در ۳۴ صفحه  اسلایدوار  آماده دانلود شده است. در زیر قسمتهایی از متن فایل را مشاهده مینمایید.در صورت تمایل می توانید این محصول را از فروشگاه خریداری و دانلود نمایید.

Related image

قستمهایی از متن اسلاید:

آموزش اکسس ابزاری برای تولید بانکهای اطلاعاتی رابطه ای است.

بانکهای اطلاعاتی امکان گردآوری انواع اطلاعات را برای ذخیره سازی ،جستجو و بازیابی فراهم میکند.

اجزا بانک اطلاعاتی اکسس عبارتند از:

:DataBase

۱-Table

Query-2

Form-3

Report -4

Macros -5

Modules -6

Table (جدول) هر جدول برای نگهداری دادههای خام بانک اطلاعاتی است.

دادهها را شما در جدول وارد میکنید.جداول سپس این دادهها را به شکل سطرها و ستونهایی سازماندهی میکند…..

Query: هر پرس و جو برای استخراج اطلاعات مورد نظراز یک بانک اطلاعاتی مورد استفاده قرار میگیردهر پرس و جو میتواند گروهی از رکوردها را که شرایط خاص دارا هستند انتخـاب کنـد.پـرس و جوهـا را مـیتـوان بـر اسـاسجداول یا پرس و جوهای دیگراماده نمود. با استفاده از پزسوجوها مـیتـوان رکوردهـای بانـک اطلاعـاتی را انتخـاب کرد، تغییر داد و یا حذف نمود.

Form: متداولترین روش استفاده از فرمها،برای ورود ونمایش دادهها است.

Report: گزارش ها میتوانند بر اساس جدول ،پرسوجوها باشند ،قابلیت گزارش چاپ دادهها مـیباشدگزارشـها را مـــیتـــوان بـــر اســـاس چنـــد جـــدول و پـــرسوجـــو تهیـــه نمـــود تـــا رابطـــه بـــین دادههـــا را نـــشان داد.

Macro: ماکروها به خودکار کردن کارهای تکراری ،بدون نوشتن برنامههای پیچیده یـا فراگیـری یـک زبـان برنامـه نویسی ، یاری میکند، در واقع ماکروهـا یکـسری قابلیـتهـایی هـستند کـه امکـان سـریع سـازی را فـراهم مـیسـازند.

Modules : محیط بسیار قوی و با کیفیت برای برنامهنویسی محاسبات و عملیات پیچیده روی سیستم بانک اطلاعاتی.

آموزش اکسس

برای پرداخت از کلیه کارتهای عضو شتاب میتوانید استفاده نمائید.

بعد از پرداخت آنلاین لینک دانلود فعال و نمایش داده میشود ، همچنین یک

نسخه از فایل همان لحظه به ایمیل شما ارسال میگردد. در صورت بروز هر

مشکلی،میتوانید از طریق تماس با ما پیغام بگذارید و یا در تلگرام با ما در

تماس باشید.

مطالعه بیشتر