مقاله بررسی قاعده ی اضطرار در فقه و حقوق ایران

مقاله بررسی قاعده ی اضطرار در فقه و حقوق ایران
نوع فایل
WORD
حجم فایل
نویسنده
دسته بندی
2,500 تومان

توضیحات فایل

مقاله بررسی قاعده ی اضطرار در فقه و حقوق ایران

دانش پژوهان گرامی و دانشجویان ارجمند در این قسمت فایل مقاله بررسی قاعده ی اضطرار در فقه و حقوق ایران در ۳۳ صفحه آماده دانلود شده است. در زیر قسمتهایی از متن فایل را مشاهده مینمایید.در صورت تمایل می توانید این محصول را از فروشگاه خریداری و دانلود نمایید.

Related image

مقاله بررسی قاعده ی اضطرار در فقه و حقوق ایران

اضطرار از عناوین ثانویه و قواعد مشهور فقهی است که در ابواب مختلف مورد استناد واقع شده و از جنبه های عبادی ،حقوقی و کیفری کار بر داشت و نقش مهمی در رفع حرج و حل مشکلات فردی و اجتماعی دارد . البته فقها عمده ی بحث را در کتاب اطعمه و اشربه آورده اند. ریشه های اضطرار اکراه ، فقیه ،ضرر و ضرورت است . قران در برخی موارد صراحت تکلیف را از مضطر برداشته است .

سیره ی عقلا هم اصل قاعده ی اضطرار را مورد تایید و اذعان قرار داده اند . شرایط این قاعده هم به این صورت است که خطر باید مسلم الوقوع باشد یا بوسیله ی خود مضطر ایجاد نشده و مضطر بموجب شرع و قانون مکلف به تحمل ضرر نباشد . اضطرار شخصی است و رفع تکلیف میکند و در تشریع نقش خاصی ندارد . در غیر موارد پیش بینی شده توسط شارع اجازه داده شده تا از احکام عناوین اولی عدول شود و احکام عناوین ثانوی جایگزین آن گردد .

در فقه اسلامی در میان قواعد مهم فقهی به قاعده ی اضطرار برخورد میکنیم که در فقه کاربرد زیادی هم دارد . مفاد این قاعده این است که : به هنگام وجود یک اضطرار درست حرام و وجوب واجب برداشته میشود و صورت جواز را به خود میگیرد .

بنابراین اموری که مورد نهی وضع شارع یا عقل قرار گرفته اند ، مانند حرمت

تصرف در سال غیر بدون اجازه ی او ، در صورتی که ضرورت یا اضطراری وجود

داشته باشد (مانند عبور از آن مکان جهت نجات یک انسان ) از ممنوعیت خارج

می شود . بر اساس این قاعده ضرورت ها و اضطرار ها موارد ممنوعی را مباح

می سازند.

مطالعه بیشتر