تحقیق در مورد زمینه حقوق جزای عمومی

تحقیق در مورد زمینه حقوق جزای عمومی
نوع فایل
WORD
حجم فایل
نویسنده
دسته بندی
2,500 تومان

توضیحات فایل

تحقیق در مورد زمینه حقوق جزای عمومی

دانش پژوهان گرامی و دانشجویان ارجمند در این قسمت فایل تحقیق در مورد زمینه حقوق جزای عمومی در فرمت ورد و در ۲۵ صفحه  آماده دانلود شده است. در زیر قسمتهایی از متن فایل را مشاهده مینمایید.در صورت تمایل می توانید این محصول را از فروشگاه خریداری و دانلود نمایید.

شرح مختصر:

مجرم و مسئولیت جزایی

تحقیق :وقتی فردی به ارتکاب فعل یا ترک فعلی مبادرت می‌کند که طبق قانون جرم شناخته شده است، این اعمال یا با قصد مجرمانه صورت می‌گیرد و یا نحوه عمل قصد را مشخص می‌سازد و یا با خطای کیفری ممزوج می‌گردد که، در این موارد قانون، بزهکار را از نظر جزایی مسؤول می‌شناسد و او را مستوجب مجازات (یا حسب مورد اقدامات تأمینی) می‌داند. این مسأله به ظاهر ساده در عمل با مسائل دیگری پیوند می‌خورد. اولا ممکن است مجرم که مسؤولیت جزایی بر او بار شده است خود به تنهایی جرمی را انجام دهد و یا با همکاری دیگران به ارتکاب جرم بپردازد که همگی می‌توانند از نظر جزایی مورد سؤال قرار گیرند. در این حال، ما با بزهکار یا بزهکارانی مواجه هستیم که مسؤولیت آنها مشخص و روشن است. به عبارت دیگر، علت یا علتهایی که مسؤولیت را زایل کند وجود ندارد. در این مورد کافی است که ما مباشر جرم و شرکاء و معاونان او را مورد بحث قرار دهیم.

فهرست مطالب تحقیق در مورد زمینه حقوق جزای عمومی

مجرم و مسئولیت جزایی

مجرم و مسؤولیت جزایی در شرایط عادی

قسمت اول

مباشرت و همکاری در ارتکاب جرم

شرکت در جرم

بند اول. سابقه‌ تاریخی شرکت در جرم در قوانین جزایی ایران

بند دوم. شرکت در جرم در قانون مجازات اسلامی

بند سوم. شرکت در جرم، در جرایم غیرعمدی و شبه عمدی

بند چهارم. شرکت در جرایم غیرمستوجب مجازات تعزیری

معاونت در جرم

بند اول، سابقه تاریخی معاونت در قوانین جزایی ایران

دوم. توجیه بر مبنای معاونت به عنوان یک جرم مستقل از جرم اصلی

بند سوم. بررسی ماده ۴۳ قانون مجازات اسلامی

مطالعه بیشتر