بررسی تأثیر بدهی صنعت بر ارزش بازار شرکتهای پذیرفته شده در بورس

بررسی تأثیر بدهی صنعت بر ارزش بازار شرکتهای پذیرفته شده در بورس
نوع فایل
WORD
حجم فایل
نویسنده
دسته بندی
5,900 تومان

توضیحات فایل:

تحقیق درباره بررسی تأثیر بدهی صنعت بر ارزش بازار شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

دانشجویان ارجمند و کاربران گرامی محتوای این فایل شامل تحقیق رشته حسابداری بررسی تاثیر بدهی صنعت بر ارزش بازار شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در قالب WORD در ۱۱۸ صفحه آماده دانلود شده است. در صورت تمایل می توانید این فایل ارزشمند را از فروشگاه سایت خریداری و دانلود نمایید. پس از اتمام فرایند خرید لینک دانلود قابل مشاهده و دانلود میباشد و یک لینک دانلود هم به ایمیل شما ارسال خواهد شد که به مدت یک هفته در ایمیل شما فعال خواهد ماند. پس در هنگام خرید در نوشتن ایمیل خود دقت کامل را نمایید تا در دریافت فایل با مشکل مواجه نشوید.

بررسی تأثیر بدهی صنعت بر ارزش بازار شرکتهای پذیرفته شده در بورس

شرح مختصر:

این تحقیق برای دریافت درجه کارشناسی رشته حسابداری می باشد که به بررسی تاثیر بدهی صنعت بر ارزش بازار شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می پردازد. هدف اصلی این پایان نامه مطالعه موردی تاثیر بدهی صنعت بر ارزش بازار بورس اوراق بهادار می باشد. مطالعه این پایان نامه می تواند برای نگارش پایان نامه شما با موضوعی مشابه موضوع فوق بسیار مفید باشد.

فهرست مطالب:

عنوان                                                                                     صفحه

فصل اول : کلیات

مقدمه …………………………………………………………………………… ۹

۱-۱- تعریف موضوع و بیان مسأله …………………………………………. ۱۱

۲-۱- اهمیت و ضرورت تحقیق ……………………………………………. ۱۴

۳-۱- اهداف تحقیق ………………………………………………………… ۱۵

۴-۱- فرضیات تحقیق ………………………………………………………. ۱۷

۵-۱- روش تحقیق …………………………………………………………. ۱۷

۶-۱- روش و ابزار گردآوری اطلاعات ……………………………………… ۱۸

۷-۱- قلمرو تحقیق (زمانی، مکانی، موضوعی)………………………… ۱۹

۸-۱- تعریف عملیاتی متغیرها……………………………………………. ۱۹

فصل دوم : ادبیات موضوع و پیشینه تحقیق

مقدمه ………………………………………………………………………. ۲۳

۱-۲- تعریف ساختار سرمایه و بیان اهمیت آن ……………………….. ۲۳

۲-۲- نظریه های ارائه شده در مورد ساختار سرمایه …………………..۲۴

نظریه سود خالص ………………………………………………………… ۲۵

نظریه سود عملیاتی خالص …………………………………………….. ۲۶

نظریه مودیلیانی و میلر ………………………………………………….. ۲۷

مفروضات مدل مودیلیانی و میلر ……………………………………….. ۲۸

اثبات فرضیه های مدل مودیلیانی و میلر …………………………….. ۳۰

نظریه مودیلیانی و میلر بدون در نظر گرفتن مالیات …………………۳۳

نظریه مودیلیانی و میلر با در نظر گرفتن مالیات ………………………۳۵

انتقادات وارد بر نظریه مودیلیانی و میلر ……………………………….. ۳۷

تئوری ساختار سرمایه و مالیات شرکت به علاوه مالیات بر درآمد شخصی… ۳۹

تئوری ساختار سرمایه و مالیات شرکت به علاوه هزینه های آشفتگی مالی … ۴۲

تئوری ساختار سرمایه و مالیات شرکت به علاوه هزینه های ورشکستگی…… ۴۳

تئوری ساختار سرمایه و مالیات شرکت به علاوه هزینه های نمایندگی ……….. ۴۴

تئوری توازی ایستا…………………………………………………………………………. ۴۶

تئوری ترجیحی ……………………………………………………………………….. ۴۸

تئوری ساختار سرمایه و تعامل بازار عوامل تولید و محصول ………………………. ۴۹

۳-۲- پیشینه تحقیق ……………………………………………………………………… ۵۰

فصل سوم : روش تحقیق

مقدمه ……………………………………………………………………………………… ۶۵

۱-۳- نوع تحقیق …………………………………………………………………………. ۶۶

۲-۳- معرفی متغیرهای تحقیق ……………………………………………………… ۶۷

۳-۳- فرضیه های تحقیق ……………………………………………………………. ۶۸

۴-۳- قلمرو تحقیق ………………………………………………………………. ۶۸

۵-۳- جامعه و نمونه آماری و روش نمونه گیری ………………………………….. ۶۹

۶-۳ فرآیند تحقیق ……………………………………………………………………….. ۶۹

۷-۳- ابزار تحقیق و اعتبار و روائی آن …………………………………………….. ۷۰

۸-۳- روش جمع آوری داده ها ………………………………………………………. ۷۰

۹-۳- روش تحلیل داده ها ……………………………………………………………… ۷۰

۱۰-۳ آزمون توزیع متغیر ها …………………………………………………………… ۷۲

۱۱-۳- قاعده رد فرضیه های صفر تحقیق و تصمیم گیری……………………. ۷۲

فصل چهارم : آزمون فرضیات

مقدمه ………………………………………………………………………………………. ۷۷

۱-۴- توصیف اطلاعات و داده های متغیرهای تحیق………………………………۷۸

۲-۴- آزمون فرضیه ها و پاسخ به پرسشهای پژوهش………………………….. ۸۱

فصل پنجم : نتیجه گیری و پیشنهادات

مقدمه ……………………………………………………………………………………. ۱۰۱

۱-۵- خلاصه تحقیق ……………………………………………………………………. ۱۰۲

۲-۵- تحلیل یافته ها و نتیجه گیری …………………………………………………. ۱۰۴

۳-۵- پیشنهادهای تحقیق ……………………………………………………………. ۱۰۸

فهرت منابع و مآخذ………………………………………………………………………۱۱۳

مطالعه بیشتر