مقاله کمال گرایی و اضطراب رقابتی در ورزشکاران

مقاله کمال گرایی و اضطراب رقابتی در ورزشکاران
نوع فایل
pdf
حجم فایل
نویسنده
دسته بندی
2,300 تومان

توضیحات فایل:

مقاله کمال گرایی و اضطراب رقابتی در ورزشکاران

دانش پژوهان گرامی و دانشجویان ارجمند در این قسمت فایل مقاله کمال گرایی و اضطراب رقابتی در ورزشکاران در قالب pdf و در ۱۱ صفحه آماده دانلود شده است. در زیر قسمتهایی از متن فایل را مشاهده مینمایید.در صورت تمایل می توانید این محصول را از فروشگاه خریداری و دانلود نمایید.

Image result for ‫کمالگرایی و اضطراب رقابتی در ورزشکاران‬‎

شرح مختصر:

تبیین جنبه های مختلف اضطراب رقابتی شامل اضطراب شناختی، اضطراب بدنی و اعتماد به خودبر حسب ابعاد کمال گرایی شامل تلاش برای کامل بودن(کمال گرایی مثبت  )و واکنش منفیبه ناکامل بودن (کمال گرایی منفی ) هدف پژوهش حاضر بود.

۱۷۳ورزشکار داوطلب (۱۱۵پسر و  ۵۸دختر)از فدراسیونهای ورزشی تهران با تکمیل مقیاس کمالگرایی رقابتی(CPS؛ بشارت، ۰۹۵۵الف) و پرسشنامه چندبُعدی اضطراب رقابتی (MCAQ 0؛ بشارت، ۹۵۵ ب) در این پژوهش شرکت کردند.

نتایج پژوهش نشان دادند که تالش برای کامل بودن(کمالگرایی مثبت) با اضطراب شناختی و بدنی ورزشکاران همبستگی منفی و با اعتماد به خود آنها همبستگی مثبت، واکنش منفی به ناکامل بودن (کمالگرایی منفی)با اضطراب شناختی و بدنی ورزشکاران همبستگی مثبت و با اعتماد به خود آنها همبستگی منفی دارد و ابعاد کمال بینی کنند گرایی میتواند تغییرات مربوط به اضطراب رقابتی ورزشکاران را پیش بینی کند.

همچنین تلاش برای کامل بودن از طریق تقویت احساسات شایستگی شخصی، تقویت قدرت مهار و مدیریت شرایط مسابقه و تمرکز و دقت در اجرای فنون و مهارتهای ورزشی، اضطراب شناختی و بدنی را کاهش و اعتماد به خود را افزایش داد.

در مقابل، واکنش منفی به ناکامل بودن، از طریق تضعیف احساسات شایستگی

شخصی، تضعیف قدرت مهار و مدیریت شرایط مسابقه و اختلال تمرکز و دقت

در اجرای فنون و مهارتهای ورزشی، اضطراب شناختی و بدنی را افزایش و

اعتماد به خود را کاهش داد.

 

مقاله کمال گرایی و اضطراب رقابتی در ورزشکاران

برای پرداخت از کلیه کارتهای عضو شتاب میتوانید استفاده نمائید.

بعد از پرداخت آنلاین لینک دانلود فعال و نمایش داده میشود ، همچنین یک

نسخه از فایل همان لحظه به ایمیل شما ارسال میگردد. در صورت بروز هر

مشکلی،میتوانید از طریق تماس با ما پیغام بگذارید و یا در تلگرام با ما در

تماس باشید.

 

 

مطالعه بیشتر