پروژه بررسی روشهای تامین مالی بر ارزش شرکت های پذیرفته شده در بورس و اوراق بهادار تهران

پروژه بررسی روشهای تامین مالی بر ارزش شرکت های پذیرفته شده در بورس و اوراق بهادار تهران
نوع فایل
word
حجم فایل
نویسنده
دسته بندی
5,000 تومان

توضیحات فایل:

پروژه بررسی روشهای تامین مالی بر ارزش شرکت های پذیرفته شده در بورس و اوراق بهادار تهران

دانش پژوهان گرامی و دانش جویان ارجمند در این قسمت فایل پروژه بررسی روشهای تامین مالی بر ارزش شرکت های پذیرفته شده در بورس و اوراق بهادار تهران در قالب ورد و در ۱۵۰ صفحه آماده دانلود شده و در اختیار شما عزیزان قرار گرفته است. در زیر قسمتهایی از متن فایل را مشاهده مینمایید.در صورت تمایل می توانید این محصول را از فروشگاه خریداری و دانلود نمایید.

Image result for ‫بررسی تاثیر روشهای تامین مالی برارزش شرکت در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار‬‎

شرح مختصر پروژه بررسی روشهای تامین مالی بر ارزش شرکت های پذیرفته شده در بورس و اوراق بهادار تهران

فصل اول : کلیات تحقیق       

مقدمه

بیان مسئله

اهمیت موضوع تحقیق

اهداف تحقیق

دلایل و انگیزه های انتخاب موضوع

فرضیه های تحقیق

قلمرو تحقیق

جامعه آماری

روش تحقیق

روش جمع آوری اطلاعات

روش تجزیه و تحلیل اطلاعات

ساختار کلی تحقیق

تعریف واژه ها

فصل دوم : ادبیات تحقیق    

بخش اول :روشهای تامین مالی

تاریخچه

شیوه های تامین مالی

روشهای متداول برای تامین مالی

تامین مالی کوتاه مدت ، میان مدت و بلند مدت

وامهای بلند مدت

ویژگیهای وامهای بلند مدت

مزایای وامهای بلند مدت

معایب وامهای بلند مدت

سهام ممتاز

ویژگی های سهام ممتاز

انتشار سهام ممتاز به عنوان یکی از ابزارهای تامین مالی

مزایای انتشار سهام ممتاز

معایب انتشار سهام ممتاز

سهام عادی

ویژگیهای سهام عادی

انتشار سهام عادی به عنوان یکی از ابزارهای تامین مالی

مزایای انتشار سهام عادی

معایب انتشار سهام عادی

اختیار خرید سهام

ویژگیهای اختیار خرید سهام عادی

مزایای اختیار خرید سهام

معایب اختیار خرید سهام

سهام عادی

ویژگیهای عمومی سهام عادی

نقاط قوت و ضعف سهام عادی از دیدگاه شرکتها

نقاط ضعف سهام عادی از دیدگاه شرکتها

سودهای توزیع نشده شرکت

سود انباشته

مزایای استفاده از سود انباشته

معایب استفاده از سود انباشته

روشهای متداول برای ارزیابی سهم سود شرکتها

سود سهمی

اشکالات استانداردهای حسابداری شماره ۱۵

بازده سهام

بخش دوم : هزینه های تامین مالی

هزینه سرمایه

محاسبه میانگین موزون هزینه سرمایه

مزایای کاربرد ضریب ارزش دفتری

معایب کاربرد ضریب ارزش دفتری

معایب استفاده ارزش بازار

نظریه های ساختار سرمایه

مفروضات CAPM

نظریه ارتباط سیاست تقسیم سود با ارزش شرکت

موسسات درحال رشد

موسسات در حال افول

موسسات در حال بلوغ

تئوری عدم اطمینان (پرنده در دست )

عوامل موثر بر سیاست تقسیم سود

بخش سوم : تاثیر روشهای تامین مالی بر روی ارزش شرکتها

تاثیر روشهای تامین مالی بر روی ارزشهای شرکتها

تاثیر تامین مالی از طریق بدهی بر روی ارزش شرکتها

تاثیر تامین مالی از طریق سهام ممتاز بر روی ارزش شرکتها

تاثیر تامین مالی از طریق سهام عادی بر روی ارزش شرکتها

اهرام مالی

فصل سوم  :  متدولوژی تحقیق        

فصل چهارم : نتایج و تجزیه و تحلیل تحقیق           

فصل پنجم : نتیجه گیری و پیشنهادات    

مطالعه بیشتر