پروژه برنامه ریزی و مکان یابی اردوگاه های اسکان موقت بازماندگان زلزله

پروژه برنامه ریزی و مکان یابی اردوگاه های اسکان موقت بازماندگان زلزله
نوع فایل
pdf
حجم فایل
نویسنده
دسته بندی
5,000 تومان

توضیحات فایل:

دانلود پروژه برنامه ریزی و مکان یابی اردوگاه های اسکان موقت بازماندگان زلزله

دانشجویان ارجمند و کاربران گرامی محتوای این فایل شامل پروژه کارشناسی ارشد رشته شهرسازی با عنوان برنامه ریزی و مکان یابی اردوگاه های اسکان موقت بازماندگان زلزله در حجم ۳۳۱ صفحه تهیه و تدوین گردیده وآماده دانلود شده و  در اختیار شما عزیزان قرار گرفته است. در صورت تمایل می توانید این فایل ارزشمند را از فروشگاه سایت خریداری و دانلود نمایید. پس از اتمام فرایند خرید لینک دانلود قابل مشاهده و دانلود میباشد و یک لینک دانلود هم به ایمیل شما ارسال خواهد شد که به مدت یک هفته در ایمیل شما فعال خواهد ماند. پس در هنگام خرید در نوشتن ایمیل خود دقت کامل را نمایید تا در دریافت فایل با مشکل مواجه نشوید. در زیر قسمتهایی از فصول ارائه شده در این فایل را مشاهده میکنید.

فهرست پروژه برنامه ریزی و مکان یابی اردوگاه های اسکان موقت بازماندگان زلزله :

فصل اول : کلیات تحقیق

مقدمه

تعرِیف مسئله و بیان اصلی تحقیق

بررسی ضرورت و اهمیت موضوع تحقیق

اهداف تحقیق

فرضیه های تحقیق

روش تحقیق

قلمرو تحقیق

پیشینه تحقیق

محدودیت های تحقیق

فصل دوم : تجربیات پیشین

مقدمه

بررسی تجارب جهانی

ایتالیا

ژاپن

الجزایر

مکزیک

تجربه ایران

زلزله فردوس خراسان

زلزله گلباف کرمان

زلزله رودبار و منجیل گیلان

زلزله بم کرمان

فصل سوم : انگاره های نظری و مفاهیم تحقیق

مقدمه

برنامه ریزی

تعریف و اهمیت برنامه ریزی

فرایند برنامه ریزی

مقیاس برنامه ریزی

انواع برنامه ریزی

تعریف و اهمیت مکان یابی

تئوری های مکان یابی

نظریه های مبتنی بر روش حداقل کردن هزینه

نظریه های مبتنی بر روش تجزیه و تحلیل ناحیه در دسترس با شعاع عملکرد

نظریه های مبتنی بر روش کسب حداکثر سود

مدل ها و کاربرد آن ها در مکان یابی

مدل فیزیکی

مدل انتزاعی

مدل ریاضی

مدل مکان مرکزی

مدل جاذبه

مدل دسترسی

مدل منطق بولین

مدل شاخص وزنی

مدل لاری

مدل تاکسونومی عددی

مدل فازی

مدل رقومی

امکانات و محدودیت های مدل های برنامه ریزی در شهرسازی

بلایای طبیعی شهری

زلزله چیست

بررسی عواقب ناشی از سانحه زمین لرزه در اجتماعات انسانی

اثرات سانحه زلزله بر انسان

بررسی تاثیر سانحه زلزله به شهرها

نقش برنامه ریزی و طراحی شهری در کاهش خطرات زلزله

مدیریت بحران

آمادگی در مقابل سانحه

امدادرسانی

بهبودی و بازسازی

تاٌمین فضای زیست موقت پس از زلزله

آسیب پذیری شهر در برابر زلزله

بررسی و تحلیل کاربری زمین شهری با تاکید بر عامل زلزله کاربری

فضای باز شهری

شبکه ارتباطی

بررسی عوامل مؤثر در بروز تنگناهای عملیات اسکان موقت

عوامل طبیعی محیط شهری که سبب کاهش عملیات استقرار اضطراری می گردند

چگونگی عملکرد و تأثیر ساختار کالبدی شهر در مرحله اسکان موقت

بررسی کارایی هر یک از عناصر در مرحله اسکان موقت

محورهای اصلی

مراکز اصلی….

بخش های اصلی شهر فضای باز و ساخته شده

…………………….

مطالعه بیشتر