دانلود کتاب درآمدی بر حقوق کودک

دانلود کتاب درآمدی بر حقوق کودک
نوع فایل
pdf
حجم فایل
نویسنده
دسته بندی
0 تومان

 توضیحات فایل:

دانلود کتاب درآمدی بر حقوق کودک

برای حمایت از حقوق ناشرین لینک دانلود فایل حذف شده است.

کاربران گرامی و دانش پژوهان ارجمند ،کتاب درآمدی بر حقوق کودک نوشته وحید نوبهار فرزاد جلالی و محمد واعظ طبسی در ۹۱ صفحه با فرمت PDF آماده دانلود شده و در اختیار شما عزیزان قرار گرفته است. در زیر قسمتهایی از متن فایل را مشاهده مینمایید.در صورت تمایل می توانید این محصول را از فروشگاه خریداری و دانلود نمایید.

فهرست مطالب دانلود کتاب درآمدی بر حقوق کودک

درآمد …………………………………..٩
یادداشت ……………………………..١١
پیشگفتار …………………………….. ١۵

حقوق کودک از دیدگاه کودک

در خانواده …………………………………………. ١٩
در مدرسه…………………………………………… ٢٠
در جامعه……………………………………………….٢١

حقوق سنی کودک

اهمیت سنین صفر تا سه سالگی …………………………٢٢
حقوق کودکان بسیار خردسال …………………………….. ٢۴
حقوق کودکان پیش دبستانی ……………………………….. ٢۵
حقوق کودکان نخستین سالهای دبستان …………………….٢۶

پیمان جهانی حقوق کودک

ضرورتهای کنوانسیون ………………………………….٢٧
سابقه تاریخی…………………………………………. ٢٩
محتوای پیمان……………………………………………..٣٠

ویژگیهای پیمان حقوق کودک

جامعیت ………………………………….. ٣١
نگرش علمی …………………………….. ٣١
استقلال کودک …………………………………….٣٢
وظایف دولت…………………………………………. ٣٢
گستردگی مجریان ………………………………… ٣٣
توجه به نهاد خانواده……………………………….٣٣
اولویت منافع کود…………………………………٣٣

 حقوق کودک در اسلام

رفع تبعیض و تعمیم اصل آزادی در خصوص کودکان ……………. ٣۴
مصالح عالی کودک …………………………………………… ٣۵
حق نام و تابعیت برای کودکان………………………………. ٣۶
تأمین امنیت اجتماعی و حمایت از کودکان ……………….. ٣٧
لزوم مراقبت از کودکان استثنایی ……………………………… ٣٩
رشد شخصیت کودک…………………………………… ۴٠
نقش خانواده……………………………………………۴٢
نقش مدرسه……………………………………………..۴۲

نقش محیط ………………………………………………….. ۴٣
تعلیم و تربیت کودک………………………………………….. ۴٣
تأمین نیازهای کودکان…………………………………………. ۴۵
حمایت در برابر کودک آزاری و بهره کشی ازکودکان ……………….۴۶
صیانت در برابر تبعیض……………………………………………… ۴٧

سیمای حقوق کودک در قانون

پایان دوران کودکی……………………………….۴٨
نگهداری, تربیت وحضانت کودک………………………. ۴٨
تربیت کودک ……………………………………………. ۵١
شیردادن………………………………………………..۵١
تحصیل و آموزشکودک…………………………………….. ۵٢
بهداشت کودک………………………………………………..۵٣
کودک آزاری……………………………………………………..۵۴

پیوستها

اعلامیه جهانی حقوق کودک………………………………… ۵٨
کنوانسیون حقوق کودک………………………………………… ۶٠
منابعی برای مطالعه بیشتر…………………………………….٨٩

امروز, میلیونها کودک از زنـدگی امـن تر, سـالمتر و کاملتری نسبت به دهه گذشته یـعنی پـیش از تـصویب پیمان نامه حقوق کودک در ١٩٨٩ و اجلاس جهانی سران برای کودکان در ١٩٩٠ بر خوردارند اما با این حال تعداد بیشماری از کودکان دور از پوشش حمایتی جامعه به سر میبرند. هنوز شمار زیادی از آنان حقوق خـود را پایمال شده یا در معرض تهدید مییابند.

مطالعه بیشتر