دانلود پرسشنامه تصویر برند شرکت های خصوصی

دانلود پرسشنامه تصویر برند شرکت های خصوصی
نوع فایل
word و pdf
حجم فایل
نویسنده
دسته بندی
2,800 تومان

توضیحات فایل:

دانلود پرسشنامه تصویر برند شرکت های خصوصی

دریافت پکیج و لینک دانلود پرسشنامه استاندارد تصویر برند شرکت های خصوصی (شامل پرسشنامه استاندارد،امتیازبندی،تفسیر و روایی – پایایی پرسشنامه)این پرسشنامه دارای ۲۳ سوال بوده و هدف آن سنجش تصویر برند شرکت های خصوصی (۶مولفه) می باشد.

پایایی

قابلیت اعتماد یا پایایی یک ابزار عبارت است از درجه ثبات آن در اندازه گیری هر آنچه اندازه می گیرد یعنی اینکه ابزار اندازه گیری در شرایط یکسان تا چه اندازه نتایج یکسانی به دست می دهد( سرمد و همکاران،۱۳۹۰). پایایی این پرسشنامه با محاسبه ی ضریب آلفای کرونباخ…… ( پایایی درون فایل)

روایی

اعتبار یا روایی با این مسئله سر و کار دارد که یک ابزار اندازه گیری تا چه حد چیزی را اندازه می گیرد که ما فکر می کنیم( سرمد و همکاران،۱۳۹۰).( روایی درون فایل)

 

دانلود پرسشنامه تصویر برند شرکت های خصوصی

پایایی: دارد(پایایی هر مولفه ذکر شده است)

روایی: دارد

فایل ورد: دارد

فایل پی دی اف: دارد

تعداد سوال: ۲۳سوال

تعداد مولفه: ۶ مولفه

تعاریف عملیاتی و مفهومی پرسشنامه: دارد

مدل پرسشنامه: دارد

تعداد صفحات: ۸

منبع: دارد

مقاله بیس: دارد(از پایگاه  معتبر امرالد)

تفسیر و نمره گذاری: دارد ( به دو صورت تحلیل با اس پی اس اس و تحلیل بر اساس نمره گذاری)

گارانتی: دارد

تیکپرسشنامه کاملا استاندارد است

پرسشنامه تصویر برند شرکت های خصوصی

امروزه برند دیگر تنها یک ابزار کارآمد در دست مدیران نیست. برند یک الزام استراتژیک است که سازمان ها را در جهت خلق ارزش بیشتر برای مشتریان و همچنین ایجاد مزیت های رقابتی پایدار کمک می نماید. برندهای موفق باعث افزایش اعتماد به محصولات و خدمات ناملموس می شوند و مشتریان قادر به تجسم و شناسایی بهتر خدمات آن ها می شوند
یکی از استراتژی های مربوط به برند در یک شرکت، ایجاد یک تصویر مطلوب برای برند است. امروزه با افزایش رقابت در محیط اطراف، ساختن یک علامت تجاری (برند) نه یک انتخاب بلکه ضرورتی اجتناب ناپذیر است.

مطالعه بیشتر