فایل طرح تفصیلی شهر بوشهر word

فایل طرح تفصیلی شهر بوشهر word
نوع فایل
WORD
حجم فایل
نویسنده
دسته بندی
5,900 تومان

توضیحات فایل:

فایل طرح تفصیلی شهر بوشهر word

دانشجویان ارجمند و کاربران گرامی محتوای این فایل شامل گزارش مطالعات طرح تفصیلی شهر بوشهر که توسط مهندسین مشاور شهر و برنامه تدوین گردیده است، برای دانلود قرار داده شده است.  این گزارش مطالعاتی با فرمت WORD وبیش از ۲۵۰ صفحه می‌باشد. در صورت تمایل می توانید این فایل ارزشمند را از فروشگاه سایت خریداری و دانلود نمایید. پس از اتمام فرایند خرید لینک دانلود قابل مشاهده و دانلود میباشد و یک لینک دانلود هم به ایمیل شما ارسال خواهد شد که به مدت یک هفته در ایمیل شما فعال خواهد ماند. پس در هنگام خرید در نوشتن ایمیل خود دقت کامل را نمایید تا در دریافت فایل با مشکل مواجه نشوید. در زیر قسمتهایی از متن فایل را مشاهده میکنید.

Image result for ‫طرح تفصیلی شهر بوشهر‬‎

فهرست مطالب فایل طرح تفصیلی شهر بوشهر word

۱- شناخت ویژگی های شهر (وضع موجود)

۱-۱- بررسی ساختار و خصوصیات عمده کالبدی شهر

۱-۱-۱- بررسی کاربری زمین در نواحی مختلف شهر و تعیین نقش و عملکرد آنها

۲-۱-۱- تعیین محدوده محلات و نواحی

۳-۱-۱- بررسی سطح و سرانه کاربری های مسکونی و خدمات رفاهی درمحلات

۲-۱- بررسی کیفیت ساختار، سیما و فرم (شکل) و توده فضای کالبدی شهر

۳-۱- ساختار محورهای ارتباطی شهر و نظام آمد و شد

۴-۱- مطالعات محیطی

۵-۱- بررسی خصوصیات عمده مسکن

۶-۱- ویژگیهای اجتماعی- اقتصادی

۲- پیش بینی جمعیت شهر (سال افق ۱۴۰۰)

۱-۲- پیش بینی جمعیت شهر در افق طرح (ظرفیت جمعیت پذیری بالفعل)

۲-۲-  برآورد ظرفیت جمعیت پذیری بالقوه شهربوشهر

۳- مطالعات ترافیک

۱-۳- بررسی سوابق طرح

۱-۱-۳- سابقه تاریخی طرح های جامع و تفصیلی بوشهر

۲-۱-۳- اهمیت سابقه شبکه معابر در طرح های تفصیلی

۲-۳- بررسی مشخصات شبکه اصلی ارتباطی بوشهر در آینده

۱-۲-۳- موقعیت ارتباطی بوشهر در آینده

۲-۲-۳- طرح ساختار شبکه معابر شهر در جامع

۳-۲-۳- مطالعه کارایی شبکه راه های شریانی و مقاطع عرضی آنها

۴-۳-۳- بررسی تسهیلات حمل و نقل در طرح

۳-۳- سلسله مراتب شبکه معابر در وضعیت آینده

۱-۳-۳- بررسی استخوان بندی و ساختار شبکه معابر

۲-۳-۳- طرح سلسله مراتب شبکه از جنبه عملکردی

۳-۳-۳- ویژگی های طرح شبکه معابر با توجه به سلسله مراتب آن ها

۴-۳- بررسی انواع سیستم های جابجایی خصوصی و عمومی

۱-۴-۳- پیش بینی ناوگان حمل و نقل همگانی

۲-۴-۳- تعیین مسیرها و ایستگاه های حمل و نقل عمومی

۳-۴-۳- تسهیلات مورد نیاز حمل و نقل و پایانه ها

۴-۴-۳- پیش بینی فضای مورد نیاز پارکینگ و توقف گاه

۵-۳- ضوابط اصلی طراحی شبکه معابر و تسهیلات حمل و نقل

۱-۵-۳- ویژگی های اصلی اجزاء شبکه معابر

۲-۵-۳- معیار های طراحی مسیرهای پیاده:

۳-۵-۳- ضوابط اصلی اجزاء تقاطع ها

مطالعه بیشتر