کامل ترین متن پروژه الگوریتم های خوشه بندی شبکه های حسگر بی سیم

کامل ترین متن پروژه الگوریتم های خوشه بندی شبکه های حسگر بی سیم
نوع فایل
word
حجم فایل
نویسنده
دسته بندی
4,900 تومان

  توضیحات فایل:

کامل ترین متن پروژه الگوریتم های خوشه بندی شبکه های حسگر بی سیم

کاربران گرامی و دانش پژوهان ارجمند، این فایل حاوی پروژه الگوریتم های خوشه بندی شبکه های حسگر بی سیم با فرمت word-قابل ویرایش در ۹۳ صفحه می باشد. در زیر قسمتهایی از متن فایل را مشاهده مینمایید.در صورت تمایل می توانید این محصول را از فروشگاه خریداری و دانلود نمایید.

چکیده کامل ترین متن پروژه الگوریتم های خوشه بندی شبکه های حسگر بی سیم

پیشرفت‌های اخیر در زمینه الکترونیک و مخابرات بی‌سیم توانایی طراحی و ساخت حسگرهایی را با توان مصرفی پایین، اندازه کوچک، قیمت مناسب و کاربری‌های گوناگون داده است. این حسگرهای کوچک که توانایی انجام اعمالی چون دریافت اطلاعات مختلف محیطی بر اساس نوع حسگر، پردازش و ارسال ان، نظارت و مانیتورینگ و غیره را دارند، موجب پیدایش ایده‌ای برای ایجاد و گسترش شبکه‌های موسوم به شبکه‌های حسگر بی‌سیم شده‌اند. یک شبکه حسگر متشکل از تعداد زیادی گره‌های حسگر است که در یک محیط به طور گسترده پخش شده و به جمع‌اوری اطلاعات از محیط می‌پردازند….

فهرست مطالب پروژه الگوریتم های خوشه بندی شبکه های حسگر بی سیم:

فصل اول مقدمه

۱-۱ مقدمه.

۱-۲ تاریخچه.

۱-۳ انگیزه و تعریف مساله.

فصل دوم شبکه‌های حسگر بی‌سیم

۲-۱ مقدمه.

۲-۲ کاربرد شبکه‌های حسگر بی‌سیم..

۲-۳ ساختار گره حسگر بی‌سیم..

۲-۴ ساختار شبکه‌های حسگر بی‌سیم..

۲-۵ چالش‌های پیش رو در شبکه‌های حسگر بی‌سیم..

۲-۶ روشها و عوامل موثر در کاهش مصرف انرژی..

۲-۶-۱انواع روشهای کاهش مصرف انرژی..

۲-۷ موضوعات موثر در عملکرد شبکه‌های حسگر بی‌سیم..

۲-۷-۱پویایی شبکه.

۲-۷-۲توسعه گره.

۲-۷-۳ ملاحظات انرژی..

۲-۷-۴مدلهای تحویل داده.

۲-۷-۵توانمندی های گره.

۲-۷-۶تجمیع / ترکیب داده.

۲-۷-۷ ناهمگن بودن گره / لینک…

۲-۷-۸تحمل پذیری خطا

۲-۷-۹درجه اتصال..

۲-۷-۱۰پوشش….

۲-۷-۱۰-۱ تقسیم بندی اول..

۲-۷-۱۰-۱-۱تقسیم بندی دوم.

۲-۷-۱۱کیفیت سرویس….

۲-۷-۱۲هزینه تولید.

۲-۷-۱۳محدودیتهای سخت افزاری..

۲-۸ پروتکل های ارتباطی در شبکه‌های حسگر بی سیم..

۲-۹مسیریابی..

فصل سوم مروری بر کارهای مرتبط و پیشرفت‌های اخیر

۳-۱مقدمه.

۳-۲شبکه‌های مسطح..

۳-۲-۲کنترل تعداد همسایگان..

۳-۲-۳چند پروتکل معروف در شبکه‌های مسطح..

۳-۲-۳-۱گراف همسایگی نسبی..

۳-۲-۳-۲ گراف گابریل..

۳-۲-۳-۳ﻣﺜﻠﺚ ﺑﻨﺪﯼ ﺩﻻﻧﯽ..

۳-۲-۳-۴کوچکترین درخت فراگیر محلی

۳-۲-۳-۵الگوریتم ناحیه رله و دربرگیری..

۳-۲-۴الگوریتم کنترل توپولوژی مبتنی بر مخروط

۳-۲-۴-۱-۱ پروتکل KNEIGH..

۳-۳شبکه‌های سلسله مراتبی با مجموعه‌های غالب…

۳-۳-۱چند الگوریتم از مدلهای ارائه شده در الگوریتم‌های متمرکز.

۳-۳-۱-۱-۱ ساخت مجموعه غالب با استفاده از درخت پوشا

۳-۳-۱-۲ متصل کردن مولفه‌های جدا – یافتن مجموعه غالب غیر متصل..

۳-۳-۱-۳ اطمینان از متصل شدن با استفاده از درخت اشتاینر.

۳-۳-۱-۴متصل کردن یک مجموعه غالب…

۳-۳-۱-۵دو ابتکار کوچک سازی مجموعه‌های غالب…

۳-۳-۱-۶ابتکار حذف شاخ وبرگ اضافی مبتنی بر موقعیت و درجه.

۳-۳-۱-۷ Span.

۳-۳-۱-۳خود سازماندهی سلسله مراتبی مبتنی بر نقش….

۳-۴ شبکه‌های سلسله مراتبی خوشه‌ای..

۳-۴-۱ قانون کلی در ایجاد خوشه‌های مستقل..

۳-۴-۲ملاحظات عملکردی در مورد خوشه‌بندی..

۳-۴-۳وصل کردن خوشه‌ها به یکدیگر.

۳-۴-۴چند پروتکل معروف در شبکه‌های سلسله مراتبی خوشه‌ایی..

۳-۴-۵پروتکل LEACH..

۳-۴-۵-۱الگوریتم پدیدار شونده در تشکیل خوشه.

۳-۴-۶خوشه‌های چند گامی..

۳-۴-۷تثبیت اندازه خوشه‌ها با بودجه رشد.

۳-۴-۸لایه‌های مختلف خوشه‌بندی..

۳-۴-۹خوشه‌بندی غیر فعال..

۳-۴-۱۰سایر موارد مربوط به خوشه‌بندی..

۳-۵روشها های برید(ترکیب توپولوژی سلسله مراتبی و کنترل توان)

۳-۵-۱ کنترل توان مبتنی بر Pilot

۳-۵-۲پروتکل کلاسترپا

۳-۵-۳روشهای دیگر صرفه جویی مصرف انرژی..

۳-۵-۳-۱ GAF.

۳-۵-۳-۲ ASCENT.

فصل چهارم نتیجه گیری

منابع..

مطالعه بیشتر