کتاب مدل های کمی در شهرسازی با فرمت pdf

کتاب مدل های کمی در شهرسازی با فرمت pdf
نوع فایل
pdf
حجم فایل
نویسنده
دسته بندی
0 تومان

توضیحات فایل:

کتاب مدل های کمی در شهرسازی با فرمت pdf

برای حمایت از حقوق ناشرین لینک دانلود فایل حذف شده است.

در این پست کتاب مدل های کمی در شهرسازی نویسندگان : مهندس خلیل گودرزی سروش – مهندس امیر اکبری مهام با فرمت pdf در ۱۳۱ صفحه در اختیار شما عزیزان قرار گرفته است،در صورت نیاز می توانید این محصول را از فروشگاه  خریداری و دانلود نمائید.

شرح مختصر کتاب مدل های کمی در شهرسازی با فرمت pdf

به دلیل تنوع و پیچیدگی مسائل شهری، توصیف، تحلیل و پیش  بینی رفتار آنها، امری بس دشوار می باشد به همین جهت در  قرن اخیر خصوصاً در دهه های نیمه دوم قرن حاضر، برنامه ریزان، به منظور کاستن از پیچیدگی سیستم و قابل کنترل نمودن آن،به استفاده از مدل های کمی و ریاضی توسل جسته اند.

اساساً مدل نمادی از واقعیت است. مدل مهمترین ویژگی های وضعیت دنیای واقعی را به صورتی ساده و کلی بیان می دارد.و برداشتی از واقعیت است که برای توضیح مفاهیم و تقلیل پیچیدگی جهان به نحوی که قابل درک بوده و ویژگی آن را براحتی مشخص شود به کار می رود. مدل ها ابزارهایی عملی هستند که می توان به کمک آنها به درکی از واقعیت البته نه کل آن بلکه بخش مفید و قابل فهم آن دست یافت.

مدلها از آن جهت که در شرایطی که امکان تجربه به دلایل تکنیکی، اقتصادی، سیاسی و اخلاقی وجود ندارد رفتاری درک چگونگ یک سیستم را میسر سازند حائز اهمیت و ارزش هستند از طریق مدل می توان درباره دنیای واقعی به پیشگویی دست زد از این رو مدل ها ابزار الات تفکر و تعمق نامیده می شوند مدل توانایی پیشنهاد فرضیه جدید و فرموله کردن فرضیه ها را دارد. یک مدل به طور ساده توصیف شماتیک، اما دقیق از سیستم است که ظاهرا با رفتار گذشته آن انطباق دارد .

مطالعه بیشتر