تحقیق و بررسی رفتارهای معلم با انگیزه در میزان یادگیری دانش آموزان

تحقیق و بررسی رفتارهای معلم با انگیزه در میزان یادگیری دانش آموزان
نوع فایل
word
حجم فایل
نویسنده
دسته بندی
2,900 تومان

شرح مختصر:

تحقیق و بررسی رفتارهای معلم با انگیزه در میزان یادگیری دانش آموزان

این فایل حاوی مطالعه، تحقیق و بررسی رفتارهای معلم با انگیزه در میزان یادگیری دانش آموزان می باشد که با فرمت word -قابل ویرایش در ۴۰ صفحه در اختیار شما عزیزان قرار داده شده است،در صورت تمایل می توانید این فایل را از فروشگاه خریداری و دانلود نمایید.

Related image

چکیده

در این تحقیق ابتدا به بیان مسئله و هدف و ضرورت تحقیق پرداخته، آنگاه واژه های تحقیق را توضیح داده سپس در فصل دوم به پیشینه تحقیق پرداخته و در فصل سوم مجموعه آماری خود را معرفی و پرسشنامه تهیه شده را ضمیمه نموده و به تحلیل و استنتاج پرداخته و در پایان نتیجه گیری و پیشنهادها و انتقادهای خود را از نتایج تحقیق ارائه نموده ام که انشاءا… روزنه ای در ارائه بهتر و ذخیره سازی سرمایه ملی کشور گردد.

مقدمه

در دنیای پیچیده امروز هیچکس بی نیاز از تعلیم و تربیت نیست. امروز فعالیت در مدرسه و آموختن، خود بخش عظیمی از زندگی انسانهاست، دیگر نمی توان با طرز تلقی گذشته به شاگرد و تربیت او نگریست، اگر معلمان با اصول و مبانی و هدفهای تعلیم و تربیت، ویژگیهای دانش آموزان و نیازهای آنان و روشها و فنون تدریس آشنایی نداشته باشند. هرگز قادر نیستند به عنوان سازندگان جامعه ایفای نقش کنند. 

فهرست مطالب تحقیق و بررسی رفتارهای معلم با انگیزه در میزان یادگیری دانش آموزان

 • چکیده
 • مقدمه
 • فصل اول
 •  توصیف وضع موجود
 • بیان مسئله
 • اهمیت تحقیق
 • اهداف تحقیق
 • سوال های تحقیق
 • تعریف واژه ها
 • آمادگی
 • انگیزش
 • آموزش
 • انضباط و نظم
 • روش تدریس
 • فصل دوم
 • پیشینه تحقیق
 • معلم خوب و موفق
 • معیار و شرایط دبیری
 • مدیریت و نظارت کلاس درس
 • جلسات اولیه کلاس
 • تهیه طرح درس
 • کلاس داری و انضباط
 • تشویق و تنبیه در کلاس درس و روش برخورد معلم
 • فصل سوم
 • روش تحقیق
 • روش توصیفی
 • جامعه آماری
 • حجم نمونه
 • ابزار اندازه گیری
 • سوالات پرسشنامه
 • متغیر مستقل
 • متغیر وابسته
 • فصل چهارم
 • تجزیه و تحلیل
 • نمونه پرسشنامه
 • نتایج بدست آمده و نمایش نمودار
 • فصل پنجم
 • نتیجه گیری
 • منابع

 

مطالعه بیشتر