دانلود مقاله رابطه بین ترکیب هیئت مدیره و وجود حسابرس داخلی

دانلود مقاله رابطه بین ترکیب هیئت مدیره و وجود حسابرس داخلی
نوع فایل
WORD
حجم فایل
نویسنده
دسته بندی
5,000 تومان

شرح مختصر:

دانلود مقاله رابطه بین ترکیب هیئت مدیره و وجود حسابرس داخلی

دانش پژوهان گرامی و کاربران ارجمند مقاله بررسی رابطه بین ترکیب هیئت مدیره و وجود حسابرس داخلی در قالب فایل WORD با قابلیت ویرایش در ۱۰ صفحه تهیه و تدوین گردیده است.در صورت تمایل میتوانید این فایل ارزشمند را از فروشگاه سایت خریداری و دانلود نمایید.

Image result for ‫مقاله بررسی رابطه بین ترکیب هیئت مدیره و وجود حسابرس داخلی‬‎

چکیده:

بدلیل مشکلات نمایندگی امکان دارد مدیران شرکتها از منابع شرکت در جهت افزایش ثروت سهامداران استفاده نکنند. صاحبنظران امروزه بهترین راه حل این مشکل را در بهبود حاکمیت شرکتها می دانند. حاکمیت شرکتی شامل معیارهایی است که می تواند با افزایش عدم تمرکز درکنترل شرکتها، از قدرت مدیران در پیگیری منافع شخصی کاسته و باعث بهبود عملکرد شرکتها شود. هدف این پژوهش بررسی رابطه بین ترکیب هیئت مدیره و وجود حسابرس داخلی با معیارهای حسابداری و اقتصادی ارزیابی عملکرد شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار می باشد .

مفاهیم کلیدی :

مقدمه
واژه راهبری شرکتی تا بیست سال قبل در زبان انگلیسی وجود نداشته است، با این حال، در دو دهه اخیر نه تنها در ادبیات نظری، بلکه در مباحث سیاست گذاران بخش عمومی نیز اهمیت پیدا کرده است (زینگالس،۱۹۹۷). تعاریف ارائه شده از راهبری شرکت ها، عمدتاً دو دیدگاه محدود و گسترده را در برمی‌گیرد .در دیدگاه های محدود که درقالب تئوری نمایندگی بیان می شود، راهبری شرکت به رابطه شرکت وسهامداران محدود می شود. ازطرف دیگر، در دیدگاه گسترده، راهبری شرکت ها را می توان به صورت شبکه ای از روابط در نظر گرفت که نه تنها میان شرکت و مالکان آنها، بلکه میان شرکت و تعداد زیادی از ذینفعان، از جمله کارکنان، مشتریان، فروشندگان، دارندگان اوراق قرضه و غیره وجود دارد. چنین دیدگاهی در قالب نظریه ذینفعان ارائه میشود.

دانلود مقاله رابطه بین ترکیب هیئت مدیره و وجود حسابرس داخلی

بازار سرمایه در اقتصاد کشورها نقش حیاتی ایفا می کند. بنابراین، توجه به این بازار و مبانی اساسی تصمیم گیری در آن ضروری است. سنجش عملکرد در فرآیند تصمیمگیری با توجه به اهمیت نقش بازار سرمایه از مهمترین موضوعات حوزه ی اقتصاد مالی است، پس کارکرد معیارهای حسابداری و اقتصادی به منظور ارزیابی عملکرد شرکتها ضروری است (کاشانی پور و رسائیان، ۱۳۸۹).

باشکل گیری مبحث جدایی مالکیت از مدیریت و پیدایش تضاد منافع بین مالکان و مدیران، ارزیابی عملکرد شرکتها و مدیران از موضوعات مورد توجه اقشار مختلف مثل: اعتباردهندگان، مالکان، دولت و حتی مدیران است (جنسن و مک لینگ، ۱۹۷۶). جداشدن مالکیت از مدیریت، ابتدا توسط آدام اسمیت در سال ۱۷۷۶ مطرح گردید و برای اولین بار توسط برل و مینز (۱۹۳۲) مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

مطالعه بیشتر