پروژه برنامه ریزی مقابله با خطرات طبیعی

پروژه برنامه ریزی مقابله با خطرات طبیعی
نوع فایل
pdf
حجم فایل
نویسنده
دسته بندی
9,800 تومان

شرح مختصر:

پروژه برنامه ریزی مقابله با خطرات طبیعی

دانشجویان ارجمند و کاربران گرامی محتوای این فایل شامل پروژه کارشناسی ارشد برنامه ریزی شهری و منطقه ای با عنوان برنامه ریزی مقابله با خطرات طبیعی می باشد که در قالب فایل PDF مشتمل بر ۱۴۳ صفحه نگارش شده است. در صورت تمایل می توانید این فایل ارزشمند را از فروشگاه سایت خریداری و دانلود نمایید.پس از اتمام فرایند خرید لینک دانلود قابل مشاهده و دانلود میباشد و یک لینک دانلود هم به ایمیل شما ارسال خواهد شد.پس در هنگام خرید در نوشتن ایمیل خود دقت کامل را نمایید تا در دریافت فایل با مشکل مواجه نشوید.در زیر قسمتهایی از متن فایل را مشاهده میکنید.

این پروژه در چهار بخش و ده فصل تنظیم شده است .

بخش اول به مقدمه اختصاص یافته که طرح مساله، اهداف و روش کار ارائه می‌گردند.بخش دوم تحت عنوان چهارچوب نظری نامیده شده است که شامل چهار فصل بوده (فصل اول الی پنجم).

فصل دوم به بررسی تجارب در مورد سانحه می‌پردازد و در طی آن تصویرط کلی از سانحه، ویژگیهای آن و اثرات آن برسکونتگاهها ارائه می‌شود .مطالب این فصل با استفاده از منابع کتابخانه‌ای داخلی و بین‌المللی موجود در این زمنیه گردآوری شده و به صورت منسجم نکات مرتبط و حائز اهمیت آنها استخراج گشته و نهایتا تحلیلی در مورد آنها صورت گرفته است .

فصل سوم به بررسی برنامه‌ریزی مقابله با سانحه به عنوان ابزاری جهت رویارویی با سوانح و ایجاد آمادگی در برابر آنها و کاهش عوارض نامطلوب ناشی از آنها می‌پردازد. مطالب این فصل نیز با استفاده از منابع کتابخانه‌ای و بین‌المللی گردآوری، منظم و مورد تحلیل قرار گرفته است .

فصل چهارم به بررسی برنامه‌ریزی مقابله با زمین‌لرزه به عنوان سانحه مورد تاکید و توجه در این پروژه و نیز ابزاری جهت رویارویی با زلزله و ایجاد آمادگی در برابر آن و تقلیل اثرات نامطلوب آن می‌پردازد .مطالب این فصل نیز با استفاده از منابع کتابخانه‌ای بین‌المللی گردآوری و موردبررسی قرار گرفته‌ اند.

فصل پنجم در این بخش به جمع بندی و نتیجه‌گیری می‌پردازد که با استفاده از روش تحلیلی صورت می‌پذیرد. بخش سوم به مطالعه شهر تهران به عنوان نمونه مورد مطالعه اختصاص یافته که شامل سه فصل (فصول ششم و هفتم و هشتم) می‌باشد.

فصل ششم به مقدمه اختصاص یافته که در آن طرح مساله، هدف و روش کار ارائه می‌شود.

فصل هفتم به بررسی وضعیت شهر تهران از نظر خطر وقوع زلزله می‌پردازد که در طی آن به توصیف وضعیت موجود شهر تهران در جنبه‌های طبیعی، جمعیتی و فضائی – فعالیتی از نظر خطر وقوع زلزله پرداخته می‌شود ومطالب آن با استفاده از منابع کتابخانه‌ای و آمارهای داخلی کشور گردآوری شده است .

مطالعه بیشتر