نسخه فارسی کتاب درسنامه جامع زبان ارشد علوم پزشکی (لزگی)

نسخه فارسی کتاب درسنامه جامع زبان ارشد علوم پزشکی (لزگی)
نوع فایل
pdf
حجم فایل
نویسنده
دسته بندی
0 تومان

توضیحات فایل:

نسخه فارسی کتاب درسنامه جامع زبان ارشد علوم پزشکی (لزگی)

لینک دانلود محصول جهت حمایت از حقوق مولفین و ناشرین حذف گردیده است.

محصول مورد نظر شامل ترجمه فارسی کتاب درسنامه جامع زبان ارشد علوم پزشکی تالیف دکتر امیر لزگی می باشد که در قالب فایل pdf مشتمل بر ۲۳۲ صفحه تهیه و تدوین گردیده است.

شرح مختصر نسخه فارسی کتاب درسنامه جامع زبان ارشد علوم پزشکی (لزگی)

این کتاب، که مطابق نمونه سئوالات آزمون وزارت بهداشت تکیه بر مهارتهای لغات و خوانندن و درک مطلب دارد، مشتمل بر یازده بخش است که هر بخش شامل یک مهارت خواندن و درک مطلب یک مهارت لغات و نیز مروری بر نمونه سئوالات سنوات گذشته است. برای توضیحات مربوط به مهارتهای درک مطلب و لغات هر بخش، نمونه سئوالات سنوات گذشته وزارت بهداشت بصورت طبقه بندی شده آورده شده و با تکیه بر اصول استاندارد تافل به زبان فارسی توضیح داده شده اند. نمونه سئوالات سنوات گذشته در انتهای هر بخش نیز مؤید ممارست بیشتر و میزان پیشرفت شما پس از فراگیری هر مهارت خواهد بود.

پس از بخش یازدهم نیز سئوالات سنوات ۸۲ الی ۸۷ بهمراه پاسخ تشریحی آنها آورده شده که میتواند معیار خوبی برای سنجش داوطلبان چه قیل از شروع مطالعه مهارتها و چه با از اشراف یافتن به مهارتها باشد. همچنین در انتها، برای ممارست بیشتر و اشراف کامل، گزیده ای از قسمتهای خواندن و درک مطلبِ کتب مختلف تافل آورده شده است که جزو منابع در دفترچه ثیت نام آزمون ذکر نشده ولی همواره مدنظر طراحان سئوال این آزمون بوده اند و از طرفی در بازار کتاب نایاب هستند.

باشد که تمام عزیزان (بخصوص دانشجویان علوم پزشکی )بهره کافی را از این کتاب ببرند.

مطالعه بیشتر