پاورپوینت کتاب حسابرسی پیشرفته دکتر مهدی مرادی (فصل هشتم)

پاورپوینت کتاب حسابرسی پیشرفته دکتر مهدی مرادی (فصل هشتم)
نوع فایل
ppt
حجم فایل
نویسنده
دسته بندی
5,000 تومان

توضیحات فایل:

پاورپوینت کتاب حسابرسی پیشرفته دکتر مهدی مرادی (فصل هشتم)

دانشجویان ارجمند و کاربران گرامی محتوای این فایل شامل در این بخش فصل هشتم حسابرسی پیشرفته دکتر مهدی مرادی با فرمت پاورپوینت در حجم ۳۰ اسلاید آماده دانلود شده است. در صورت تمایل می توانید این فایل ارزشمند را از فروشگاه سایت خریداری و دانلود نمایید.پس از اتمام فرایند خرید لینک دانلود قابل مشاهده و دانلود میباشد و یک لینک دانلود هم به ایمیل شما ارسال خواهد شد.پس در هنگام خرید در نوشتن ایمیل خود دقت کامل را نمایید تا در دریافت فایل با مشکل مواجه نشوید.

بخشی از متن:

žمقدمه

žاهمیت و خطر دو مفهوم اساسی در  حسابرس است،  زیرا هم  در مرحله برنامه‌ریزی باید به این دو مقوله توجه ویژه کرد و هم در انتخاب رویکرد های حسابرسی و نوع  گزارش حسابرسی.  این مرحله شامل کسب اطلاعات لازم برای پذیرش صاحبکار ، برآورد خطر تجاری و اجرای روش های تحلیلی مقدماتی بود . در این فصل در ادامه مباحث ارائه شده تلاش میشود در ارتباط با تعیین سطح اهمیت و خطر حسابرسی مباحثی ارائه شود.

žبرآورد اهمیت :

žاهمیت یکی از موضوعات مهم در فرآیند حسابرسی است. این مفهوم علاوه بر آنکه در مرحله برنامه‌ریزی و اجرای عملیات حسابرسی به کار گرفته می شود در ارزیابی  اثر تحریفات شناسایی شده بر صورت های مالی و همچنین تعیین نوع اظهار نظر در گزارش حسابرسی نیز مورد استفاده قرار می‌گیرد. تعیین سطح اهمیت توسط حسابرس مستلزم قضاوت حرفه‌ای و متاثر از برداشت های حسابرس از نیاز های اطلاعاتی استفاده کنندگان صورت های مالی است. بر این  اساس میتوان اظهار داشت که تعیین اهمیت با توجه به شرایط موجود و همچنین ماهیت هریک از اقلام تعیین میشود و تدوین کنندگان استاندارد ها نمی‌توانند در این بازه آستانه یک کمی را تعیین کنند زیرا اهمیت یک مفهوم نسبی است نه مطلق.

Related image

عناوین و سر فصل های پاورپوینت کتاب حسابرسی پیشرفته دکتر مهدی مرادی(فصل هشتم):

žمقدمه

žبرآورد اهمیت

مفهوم اهمیت در برنامه‌ریزی و اجرای عملیات

žقضاوت مقدماتی در باره اهمیت

žتخصیص اهمیت برآوردی به اجزای صورتهای مالی

žاجزای صورت های مالی در دو مرحله صورت میگیرد

ž-ارزیابی تحریفات و مقایسه آنها با قضاوت اولیه درباره اهمیت

خطر حسابرسی

ž-اجزای مدل خطر حسابرسی

žخطر قابل پذیرش حسابرسی

ž-عوامل خطر قابل پذیرش حسابرسی

خطر ذاتی

عوامل متعددی میتواند بر خطر حسابرسی تاثیر بگذارد این عوامل عبارت است از

žنتایج حسابرسی های پیشین

ž-حسابرسی نخستین در مقابل حسابرسی های بعدی

فشارهای غیر عادی بر مدیران

وجود اشخاص وابسته

žعوامل بیرونی موثر بر فعالیت صاحبکار

مشکلات تداوم فعالیت

تغییرات مدیریت و کارکنان ارشد طی دوره مورد رسیدگی

صلاحیت مدیران اجرایی و سرپرستان

žخطر کنترل

خطر عدم کشف

رابطه اجزای مدل خطر حسابرسی با شواهد حسابرسی

مطالعه بیشتر