پروژه روانشناسی در مورد اکت

پروژه روانشناسی در مورد اکت
نوع فایل
word
حجم فایل
نویسنده
دسته بندی
8,900 تومان

توضیحات فایل:

پروژه روانشناسی در مورد اکت

دانشجویان ارجمند و کاربران گرامی محتوای این فایل پروژه روانشناسی در مورد اکت مقطع کارشناسی ارشد رشته روانشناسی می باشد که با فرمت ورد با قابلیت ویرایش مشتمل بر ۱۰۹ صفحه تهیه و تدوین گردیده است. در صورت تمایل می توانید این فایل ارزشمند را از فروشگاه سایت خریداری و دانلود نمایید.پس از اتمام فرایند خرید لینک دانلود قابل مشاهده و دانلود میباشد و یک لینک دانلود هم به ایمیل شما ارسال خواهد شد.پس در هنگام خرید در نوشتن ایمیل خود دقت کامل را نمایید تا در دریافت فایل با مشکل مواجه نشوید.در زیر قسمتهایی از متن فایل را مشاهده میکنید.

بخشی از متن پروژه روانشناسی در مورد اکت

چکیده

هدف پژوهش حاضر عبارت بود از بررسی تاثیر دو درمان شناختی رفتاری و درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد در کاهش نشانه های اضطراب و افسردگی و عوامل جسمی و شناختی نامناسب. برای سنجش این اثر از آماری مانکوا استفاده شد. جامعه آماری در این پژوهش کلیه مصرف کنندگان کلینیک های شهرستان کرج در سال ۱۳۹۴ بودند. روش نمونه گیری به شیوه هدفمند بود. از بین کلینیکهای ترک سو ء مصرف مواد شهرستان کرج ۶ کلینیک به صورت تصادفی انتخاب شده نمونه انتخابی از این جامعه ۲۴ مرد مصرف کننده  آمفتامین و مت آمفتامین بودند. نتایج پژوهش حاضر نشان داد  هر دو درمان به میزانی  مناسب نشانه های افسردگی، اضطراب، افکار غیر منطقی و  مشکلات جسمی را در افراد مصرف کننده آمفتامین و متا آمفتامین  کاهش دادند و موثر بودند .بنابرنتایج این پژوهش می توان در بهبود ویژگی های روانشناختی افراد معتاد، همچون افسردگی و اضطراب و عوامل شناختی و جسمی از دو درمان معروف و مفید شناختی رفتاری و درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد استفاده کرد.

فهرست مطالب :

چکیده———————————————————–۱

فصل اول: کلیات پژوهش

مقدمه—————————————————————- ۳

بیان مسئله———————————————————— ۴

اهمیت و ضرورت پژوهش————————————————– ۷

اهداف پژوهش———————————————————- ۹

فرضیات پژوهش——————————————————– ۹

تعاریف مفهومی متغیرها—————————————————۱۱

تعاریف عملیاتی ——————————————————–۱۱

فصل دوم: ادبیات و پیشینه پژوهش

تعریف اختلال سوء مصرف مواد———————————————۱۴

اختلالات روانی ناشی از مواد /دارو——————————————-۱۴

تاریخچه آمفتامین و مت آمفتامین——————————————-۱۵

ویژگی متامفتامین ها و آمفتامین ها ——————————————۱۵

اثرات و عوارض آمفتامین ها ————— ——————————–۱۶

اثرات کوتاه مدت مت آمفتامین—— —————————————۱۷

اثرات طولانی مدت متامفتامین ها ——————————————-۱۸

شکل گیری و روند —————————————————–۱۹

شیوه های مصرف آمفتامین و مت آمفتامین ————————————۲۰

تاثیر متآمفتامین بر مغز پس از قطع مصرف ————————————-۲۰

متآمفتامین و اختلالات هم زمان———————————————۲۰

علل و انگیزه های گرایش به مواد مخدر —————————————-۲۱

مدلهای درمان سو ء مصرف مواد———————————————۲۲

مدل پزشکی ———————————————————۲۲

مدل اخلاقی ———————————————————۲۲

مدل روان تحلیلی —————————————————-۲۳

مدل شناختی – رفتاری————————————————-۲۳

افسردگی ———————————————————۲۳

تاریخچه افسردگی—————————————————۲۳

علائم افسردگی —————————————————–۲۴

دیدگاه های علل افسردگی———————————————-۲۵

دیدگاه زیست شناختی ————————————————۲۵

دیدگاه روان کاوانه —————————————————۲۶

دیدگاه یادگیری —————————————————–۲۸

دیدگاه رفتاری ——————————————————۲۸

دیدگاه اجتماعی – فرهنگی ———————————————۳۰

دیدگاه انسان گرایی – هستی گرایی —————————————-۳۰

دیدگاه شناختی – رفتاری ———————————————-۳۱

تئوری شناختی رفتاری ————————————————۳۲

سن و افسردگی—————————————————–۳۱

رویکرد شناختی رفتاری ———————————————–۳۲

مراحل تکوین درمان شناختی رفتاری ————————————–۳۴

هدفهای ارزیابی شناختی رفتاری —————————————–۳۶

اصول درمان شناختی رفتاری——————————————–۳۶

کاربرد بالینی رفتار درمانی شناختی رفتاری———————————-۳۸

رویکرد تعهد و پذیرش ———————————————–۳۹

زیر بنای نظری پذیرش و تعهد درمانی————————————–۴۲

فرآیند درمان پذیرش و تعهد——————————————-۴۴

روش کار در فرایندهای پذیرش و تعهد————————————-۴۸

پژوهش های خارجی————————————————-۵۴

پژوهش های داخلی————————————————-۵۸

خلاصه و جمع بندی————————————————-۶۱

فصل سوم: روش شناسی پژوهش

روش پژوهش——————————————————۶۳

جامعه آماری——————————————————۶۳

نمونه پژوهش و روش نمونه گیری—————————————-۶۳

ابزار پژوهش——————————————————۶۴

پرسشنامه افسردگی زانک ——————————————–۶۳

شیوه اجرا و جمع آوری اطلاعات—————————————–۶۴

روش تجزیه وتحلیل داده ها ——————————————-۶۵

خلاصه جلسات روان درمانی پذیرش و تعهد——————————–۶۵

محتوای درمان گروهی شناختی رفتاری ———————————–۶۷

ملاحظات اخلاقی————————————————–۶۹

فصل چهارم: تجزیه تحلیل داده ها

یافته های توصیفی————————————————-۶۹

آمار استنباطی —————————————————۷۱

فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری

خلاصه پزوهش—————————————————۸۱

بحث و نتیجه گیری بر اساس فرضیات پژوهشی —————–۸۶

بحث و نتیجه گیری نهایی ——————————————-۹۳

محدودیت‌های پژوهش ———————————————۹۳

پیشنهاد های پژوهش ———————————————-۸۶

پیشنهاد های کاربردی ———————————————-۸۷

پشنهادهای پژوهشی ———————————————–۸۷

فهرست منابع —————————————————-۸۸

پیوست————- ——————————————-۱۰۵

پرسشنامه افسردگی زانک——————————————–۱۰۶

مطالعه بیشتر