کارگاه آموزشی طرحواره درمانی در قالب پاورپوینت

کارگاه آموزشی طرحواره درمانی در قالب پاورپوینت
نوع فایل
ppt
حجم فایل
نویسنده
دسته بندی
5,900 تومان

توضیحات فایل

کارگاه آموزشی طرحواره درمانی در قالب پاورپوینت

کاربران گرامی محتوای این فایل ، کارگاه آموزشی طرحواره درمانی می باشد که در قالب پاورپوینت در حجم ۱۰۲ اسلاید قابل ویرایش تهیه و تدوین گردیده است.

چکیده محتوای فایل پاورپوینت کارگاه آموزشی طرحواره درمانی:

žچرا طرح واره درمانی شکل گرفت؟

žطرح واره درمانی: گذشته، حال، آینده

žمشکلات شناخت درمانی کلاسیک در درمان بیماران مزمن و محور II

۱-بیماران از دستورالعمل های درمانی تبعیت می کنند.

۲-بیماران می توانند به افکار و احساسات خود دست یابند.

۳-بیماران می توانند افکار خود را تغییر دهند.

۴-بیماران می توانند رابطه خوبی با درمانگر برقرار کنند.

۵-یماران مشکلات آماجی مشخصی دارند.

žعلایم حاکی از اختلال شخصیت (فریمن، ۱۹۹۷).

۱-گزرش بیمار

۲-آگاهی از پیامدهای رفتار

۳- دلیل مراجعه به درمان

۴-عدم متابعت از روش های درمان

۵-عدم ناراحتی از وجود مشکل

۶-قطع ناگهانی روند درمان

žبک و فریمن (۱۹۹۰)

۱-تعریف فرد از خودش

۲-قواعد زندگی

۳-قضاوت فرد درباره دیگران

۴-امکان تغییر

žمیلون (۲۰۰۸): تعامل بین محور II و IV  محور I

شخصیت به مثابه سیستم ایمنی
شخصیت به مثابه سبک مقابله
علایم بالینی به مثابه تب یا عطسه
استرسورها به مثابه میکروب

مشکل در درمان افراد مبتلا به اختلال شخصیت
علیت دوری

žمفاهیم کلیدی نظریه طرحواره

žنیازهای هیجانی اساسی

žدلبستگی ایمن به دیگران (حوزه بریدگی و طرد)

۱-بالبی: نقش درمانگر شبیه مادر است که برای کودک پایگاه ایمنی فراهم می کند تا کودک بتواند به کاوش پیرامون جهان بپردازد (۱۹۸۸، ص ۱۴۰).

۲-تقرب جویی، محافظت و جدایی

žدلبستگی: از گهواره تا گور

žمدل های فعال درونی (Internal working model)

žرابطه با نماد دلبستگی اولیه و ثانویه

žتجارب پیش زبانی در شکل گیری خویشتن

žموضع فرد در قبال تجارب زندگی

žوجود پایگاه ایمنی ! موضع تاملی (Reflective)

žمسایل مربوط به دلبستگی

žتجربه پذیری (openness)

žنزدیکی (closeness)

žوابستگی (dependence)

žتعهد (commitment)

žمهربانی (affection)

žخودگردانی، کفایت و هویت (حوزه خودگردانی و عملکرد مختل)

۱-مرزهای خانوادگی (مینوچین)

۲-تعریف هویت

۳-مادران مضطرب و نگران

۴- Parentification

.۵فردیت یابی

ž

مطالعه بیشتر