پرسشنامه استاندارد خلاقیت تورنس

پرسشنامه استاندارد خلاقیت تورنس
نوع فایل
WORD
حجم فایل
نویسنده
دسته بندی
5,000 تومان

توضیحات فایل:

پرسشنامه استاندارد خلاقیت تورنس

دانشجویان ارجمند و کاربران گرامی محتوای این فایل شامل پرسشنامه استاندارد خلاقیت تورنس با فرمت ورد ( word) در ۱۶ صفحه قابل ویرایش تهیه شده و آماده دانلود شده است. در صورت تمایل می توانید این فایل ارزشمند را از فروشگاه سایت خریداری و دانلود نمایید.پس از اتمام فرایند خرید لینک دانلود قابل مشاهده و دانلود میباشد و یک لینک دانلود هم به ایمیل شما ارسال خواهد شد.پس در هنگام خرید در نوشتن ایمیل خود دقت کامل را نمایید تا در دریافت فایل با مشکل مواجه نشوید.

تست سنجش خلاقیت تورنس یکی از تست های استاندارد جهت سنجش میزان خلاقیت افراد از  سنین دبستان تا بعد از لیسانس است.اعتبار این آزمون بارها در سراسر جهان از جمله ایران سنجیده شده است. این آزمون تاکنون بیش از هر آزمون دیگر در پژوهش و اندازه گیری های تربیتی مورد استفاده قرار گرفته است.تاکنون در بیش از دو هزار پژوهش که در مجلات معتبر علمی چاپ شده، از آزمون تورنس به عنوان وسیله اندازه گیری خلاقیت  استفاده شده است.

Gerelateerde afbeelding

دانلود پرسشنامه سنجش خلاقیت تورنس با فرمت ورد ( word) در ۱۶ صفحه

آزمونی که تحت عنوان سنجش خلاقیت تورنس در ایران شناخته می شود در واقع کوتاه شده و استاندارد شده آن می باشد که توسط دکتر عابدی استاد دانشگاه تهران در سال ۱۳۷۲ ساخته و معرفی گردید .این آزمون دارای ۶۰ سوال می باشد ،  این آزمون در واقع چهار عامل تشکیل دهنده خلاقیت یعنی سیالی ، ابتکار، انعطاف و بسط را مورد سنجش قرار می دهد. دامنه نمره کل خلاقیت هر آزمودنی بین ۰ تا ۱۲۰ خواهد بود .طبق تحقیقات دکتر عابدی آزمون خلاقیت مورد نظر هم از نظر روایی همزمان (با اجرای همزمان آزمون اصلی خلاقیت تورنس و آزمون خلاقیت دکتر عابدی نتایج معنی داری از همبستگی بین عوامل چهارگانه هر دو آزمون بدست آمده است مثلا همبستگی بین دو خرده آزمون  ابتکار(۴۹۷ % = r) و بین دو خرده آزمون سیالی( ۴۶۸ % =r )  بوده است) .

ضمنا آزمون مورد استفاده نیز از نظر روایی محتوی ( نظر صاحبنظران ) مورد تائید استاد راهنما قرار گرفته است.براساس تحقیقات کفایت اعتبار کل آزمون ۲۷% ، مقیاس سیالی ۰۹% ، مقیاس انعطاف پذیری ۱۳% ، مقیاس ابتکار ۱۵% و مقیاس بسط ۲۴% گزارش گردیده که ضرایب بدست آمده در سطح ۰۵/. معنی دار هستند.

در تحقیقی که کفایت در موضوع موصوف انجام داده بود میزان پایایی پرسشنامه با استفاده از روش تصنیف و فرمول اسپیرمن – براون را ۹۰ % برای کل آزمون , مقیاس سیالی ۸۸ % ، مقیاس انعطاف پذیری ۷۷% ، مقیاس ابتکار ۳۹% و بسط ۳۹% گزارش شده که همه نتایج در سطح کمتر از۰۵ % معنی دار می باشد.با استفاده از روش آلفای کرونباخ برای میزان خلاقیت کل ، مقیاس سیالی، مقیاس انعطاف پذیری ، ابتکار و بسط به ترتیب نتایج ۸۷%، ۸۷% ، ۸۱/۰ ، ۳۷% و ۷۰%  گزارش شده است که این نتایج نیز در سطح کمتر از ۰۵% معنی دار است (کفایت ، ۱۳۷۳, صص۱۰۸ و۱۰۹)

مطالعه بیشتر