دانلود مبانی نظری رفتارهای خود آسیب رسانی و خودزنی

دانلود مبانی نظری رفتارهای خود آسیب رسانی و خودزنی
نوع فایل
word
حجم فایل
نویسنده
دسته بندی
12,000 تومان

توضیحات فایل:

دانلود مبانی نظری رفتارهای خود آسیب رسانی و خودزنی

دانش پژوهان گرامی ، این فایل حاوی مطالعه ادبیات پژوهش (مبانی نظری) رفتارهای خود آسیب رسانی ،خودتخریبی و خودزنی می باشد که با کیفیت عالی با فرمت ورد با قابلیت ویرایش در ۹۳ صفحه نگارش شده است.

تعریف خود آسیب رسانی

خود آسیب رسانی در منابع علمی به شیوه های متفاوتی تعریف شده است. برخی از این تعاریف بدین شرح است:

آسیب عمدی به خود که معمولاً نشانه ای از یک اختلال روان شناختی یا روانپزشکی است (فرهنگ لغات آکسفورد).

عملی است غیرکشنده که در آن یک فرد آگاهانه رفتاری غیرعادتی را بدون مداخله دیگران انجام می هد که نتیجه اش آسیب به خود خواهد بود یا فرد آگاهانه مقدار زیادی مواد یا دارو بیشتر از مقدار طبیعی یا بیشتر از میزان تجویز شده مصرف می کند و هدفش از این کار ایجاد تغییراتی است که فرد می خواهد از طریق اثرات جسمانی واقعی یا انتظاری به آنها برسد (سازمان جهانی بهداشت،۱۹۹۲).

خود آسیب رسانی شامل خود مسموم سازی یا خودجرحی است و لزومی ندارد در تعریف این رفتارها به انگیزه آشکار یا ظاهری عمل توجه کنیم (موسسه ملی عالی بالینی انگلستان NICE، ۲۰۰۴).

خود آسیب رسانی شامل رفتارهایی مانند موارد زیر است که هر چند منجر به آسیب بدنی می شوند؛ اما غیرکشنده هستند:

۱)رفتاری که با هدف آسیب به خود به صورت مستقیم انجام شود مانند خودزنی یا پرش از بلندی ؛

۲)مصرف مواد بیش از حد تجویز شده یا بالاتر از سطوح درمانی؛

۳) مصرف یک ماده تفریحی یا غیرقانونی که از نظر شخص به عنوان خود آسیب رسانی تلقی می-شود؛

۴)مصرف کردن یا وارد کردن یک ماده یا شی غیر قابل مصرف(انجمن بین المللی خودآسیب رسانی کودکان و نوجوانان اروپا، ۲۰۰۸).

فهرست مطالب مبانی نظری رفتارهای خود آسیب رسانی ،خودتخریبی و خودزنی:

تعریف خود آسیب رسانی ۶
اصطلاحات علمی خود آسیب رسانی ۷
تاریخچه مطالعات خود آسیب رسانی ۹
شیوع و ویژگی های جمعیت شناختی خود جرحی ۱۳
طبقه بندی انواع رفتارهای خود آسیب رسانی ۱۵
ماهیت و معنای خودآسیب رسانی در پژوهش های کیفی ۲۱
شباهت ها و تفاوت های خودآسیب رسانی مستقیم و غیر مستقیم ۲۵
خود جرحی و طبقات تشخیصی ۲۶
خود جرحی در نسخه جدید DSM 31
خودآسیب رسانی در نوجوانان گروه های خاص ۳۳
مدل های علت شناسی ۳۴
الف)مدل تحولی خودجرحی ۳۵
ب)مدل تنظیم هیجانی ۳۷
پ)مدل اجتناب از تجربه ۴۱
ت) مدل محیطی خود جرحی ۴۲
ث ) مدل روابط موضوعی ۴۳
ج) مدل تلفیقی شروع و تداوم خودجرحی ۴۴
چ)مدل تجزیهای ۴۷
ح) مدل خود تنبیهی خودجرحی ۴۷
خ)مدل کارکردی خودجرحی بدون خودکشی ۴۹
د)مدل اجتماعی خود جرحی ۴۹
ذ)مدل مازوخیسمی ۵۲
ر)مدل ضد خودکشی ۵۳
عوامل خطر و محافظت کننده خود جرحی ۵۴
عوامل خطر روان شناختی ۵۵
الف)تصور از خویشتن و خود جرحی ۵۵
عوامل همسالان ۵۸
الف)عوامل همسالان و خودجرحی ۵۸
انگیزه ها و کارکردهای خودآسیب رسانی مستقیم ۶۳
رابطه خود جرحی بدون خودکشی و اقدام خودکشی ۶۷
۱٫نظریه دروازهای ۷۱
۲٫نظریه بین فردی خودکشی ۷۲
۳٫مدل تلفیقی خودجرحی و اقدام خودکشی ۷۴
۴٫نظریه متغیر سوم ۷۵
تفاوت و تشابه خود جرحی با اقدام خودکشی ۷۶
منابع ۸۰

مطالعه بیشتر