کتاب علوم شناختی مقدمه ای بر مطالعه ذهن pdf

کتاب علوم شناختی مقدمه ای بر مطالعه ذهن pdf
نوع فایل
pdf
حجم فایل
نویسنده
دسته بندی
به زودی ...

توضیحات فایل:

کتاب علوم شناختی مقدمه ای بر مطالعه ذهن pdf

دانشجویان ارجمند و کاربران گرامی محتوای این فایل شامل فایل pdf کتاب علوم شناختی مقدمه ای بر مطالعه ذهن جی فردنبرگ, گوردون سیلورمن تهیه شده و آماده دانلود شده است. در صورت تمایل می توانید این فایل ارزشمند را از فروشگاه سایت خریداری و دانلود نمایید.پس از اتمام فرایند خرید لینک دانلود قابل مشاهده و دانلود میباشد و یک لینک دانلود هم به ایمیل شما ارسال خواهد شد.پس در هنگام خرید در نوشتن ایمیل خود دقت کامل را نمایید تا در دریافت فایل با مشکل مواجه نشوید.

این کتاب در ۱۳ فصل به بررسی مفاهیم مانند کشف فضای درون، رویکردهای علوم اعصاب، رویکرد شبکه‌ای، رویکرد تعاملی، رویکرد هوش مصنوعی، رویکرد رباتیک، رویکرد فلسفی، فلسفه چیست، آگاهی و علوم اعصاب، آگاهی و هوش مصنوعی، روانشناسی چیست؟، ارزیابی کلی رویکرد روانشناسی، تاریخچه پیدایش روانشناختی، نظریه‌ی شناسایی جزئیات، حافظه‌ی حسی، حافظه‌ی فعال، حافظه‌ی بلند مدت، تکنیک‌هایی برای مطالعه آسیب‌های ذهنی، تکنیک‌های ثبت مغزی، تکنیک تحریک الکتریکی، ارزیابی حافظه‌های فعال از دیدگاه محیطی و موارد این چنینی پرداخته است.

کتاب علوم شناختی مقدمه ای بر مطالعه ذهن شامل:

فصل اول: مقدمه: کشف فضای درون / ۲۷

یک دنیای جدید و ممتاز / ۲۷
علوم شناختی چیست؟ / ۲۸
بازنمود (بازنمایی) / ۳۰
بازنمود های دیجیتالی / ۳۳
بازنمودهای آنالوگی (تصویری) / ۳۴
فرضیه ی کدگذاری دوگانه / ۳۵
بازنمود های گزاره ای / ۳۵
محاسبه (رایانش) / ۳۷
فرضیه ی س هسطحی / ۳۸
دیدگاه های پیوندگرا و کلاسیک در مورد محاسبه / ۴۰
چشم انداز بی نرشته ای / ۴۲
رویکرد فلسفی / ۴۴
رویکرد روان شناسی / ۴۵
رویکرد شناختی / ۴۶
رویکرد علوم اعصاب / ۴۷
رویکرد شبکه ای / ۴۸
رویکرد تکاملی / ۴۹
رویکرد زبان شناسی / ۵۰
رویکرد هوش مصنوعی / ۵۰
رویکرد روباتیک / ۵۱

در ژرفا: انواع بازنمایی های ذهنی / ۵۲
تمرین ذهنی؛ استدلال تمثیلی / ۵۶
خوراک فکری: پرس شهای بحث برانگیز / ۵۸
بازنگری کلی فصل و کارهای اضاف هی بعدی برای این فصل / ۵۸
منابع و مراجع پیشنهادی برای مطالع هی بی شتر / ۵۸

فصل دوم: رویکرد فلسفی: پرسش های دیرپا / ۵۹

فصل سوم: رویکرد روا نشناسی: نظریه های فراوان / ۱۰۳

فصل چهارم: رویکرد شناختی ۱: تاریخچه، بینایی، توجه / ۱۳۹

فصل پنجم: رویکرد شناختی ۲: حافظه، تصویر ذهنی، حل مسأله / ۱۷۳

فصل ششم: رویکرد علوم اعصاب: ذهن به مثابه مغز/ ۲۲۳

فصل هفتم: رویکرد شبک های: ذهن ب هعنوان شبکه / ۲۷۷

فصل هشتم: رویکرد تکاملی: تغییر در طول زمان / ۳۱۵

فصل نهم: رویکرد زبا نشناسی: زبان و علوم شناختی / ۳۵۷

فصل دهم: هوش مصنوعی ۱: دیدگاه توصیفی / ۴۰۱

فصل یازدهم: هوش مصنوعی ۲: دیدگاه کاربردی / ۴۵۱

فصل دوازدهم: رباتیک: عامل هوشمند نهایی / ۵۰۳

فصل سیزدهم: نتیجه گیری: جایی که خواهیم رفت / ۵۴۳

مطالعه بیشتر