دانلود جزوه کتاب مدیریت بحران رشته مدیریت دولتی همراه با سوالات

دانلود جزوه کتاب مدیریت بحران رشته مدیریت دولتی همراه با سوالات
نوع فایل
pdf
حجم فایل
نویسنده
دسته بندی
5,900 تومان

توضیحات فایل:

دانلود جزوه کتاب مدیریت بحران رشته مدیریت دولتی همراه با سوالات

دانش پژوهان گرامی،در این پست جزوه و خلاصه کتاب مدیریت بحران دکتر عبدالحمید زاده در قالب فایل PDF با کیفیت عالی در ۵۴ صفحه و همچنین نمونه سوالات تستی از کتاب در قالب فایل ورد در ۱۷ صفحه و یک دوره نمونه سوال پایان ترم دانشگاه پیام نور با کد درس ۱۲۱۸۵۹۲ آماده دانلود شده است.در صورت نیاز می توانید این محصول ارزشمند را از فروشگاه سایت خریداری و دانلود نمائید.

سرفصل‌های کتاب مدیریت بحران در واحدهای صنعتی

  • فصل اول: تعاریف، کلیات و انواع بحران
  • فصل دوم: مرور برخی از بزرگ‌ترین بحران های طبیعی و صنعتی ایران و جهان
  • فصل سوم: الگوها و مدل‌های رایج مدیریت بحران
  • فصل چهارم: پیش‌گیری از بحران
  • فصل پنجم: آمادگی در برابر بحران
  • فصل ششم: مقابله با بحران
  • فصل هفتم: احیا و بازسازی پس از رخداد بحران
  • فصل هشتم: به کارگیری ابزارهای نوین در مدیریت بحران

بخشی از نمونه سوالات درس مدیریت بحران رشته مدیریت دولتی:

۱٫ بحرانهایی که بشر امروزه با آنها روبرو می شود چند دسته هستند؟(ص۹)

الف) طبیعی    ب) طبیعی و صنعتی   ج) صنعتی   د) زیست محیطی

۲٫از چهل نوع بحران شناخته شده در جهان کشور ایران سابقه رخداد چند بحران را داشته است؟ (ص۱۰)

الف) ۳۱                ب)۳۲                   ج)۳۳                    د)۳۴

۳٫کدامیک از موارد زیر از انتظارات مدیریت بحران بشمار می آید؟(ص۱۰)

الف) پیشگیری            ب) آمادگی          ج) مقابله و واکنش       د) همه ی موارد

۴٫منشأ اصلی اینگونه از بحرانها زمین است؟ (ص۱۱)

الف) بحران صنعتی         ب) بحران طبیعی           ج) موارد الف و ب         د) هیچکدام

۵٫این دسته از بحرانها به حوادثی اطلاق می شوند که در ایجاد تغییر طبیعت توسط انسان می باشد؟(ص۱۳)

الف) بحرانهای طبیعی          ب) بحرانهای زیست محیطی       ج)سونامی              د) صنعتی

۶٫«اعتیاد» و «بیکاری» جزء کدام دسته از بحرانها به حساب می آیند؟ (ص۱۴)

الف) طبیعی           ب) صنعتی          ج) سیاسی        د) اجتماعی

۷٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫ به مثابه یک بحران خود زمینه ساز بسیاری از بحرانهای دیگر می باشد؟ (ص۱۵)

الف) سیل  ب) زلزله         ج) جنگ       د) سونامی

۸٫سهم هر کدام از بحرانهای طبیعی و صنعتی در سرتاسر جهان به ترتیب از چپ به راست کدام است؟ (ص۱۶)

الف) ۹۰% و ۱۰%         ب) ۳۰% و ۷۰%         ج) ۱۰% و ۹۰%             د) ۵۰% و ۵۰%

مطالعه بیشتر