دانلود پروژه طراحی خانه کودک با رویکرد ارتقا خلاقیت

دانلود پروژه طراحی خانه کودک با رویکرد ارتقا خلاقیت
نوع فایل
word
حجم فایل
نویسنده
دسته بندی
۱۴,۰۰۰ تومان
افزودن به سبد خرید

توضیحات فایل:

دانلود پروژه طراحی خانه کودک با رویکرد ارتقا خلاقیت

خانه کودک یکی از پروژه هایی می باشد که میتواند برای ارائه دانشجویان عزیز را به چالش بکشد چرا که طراحی کاربری های مربوط به کودکان باید از استاندارد ها و ویژگی های مختلفی برخوردار باشد تا تمامی امکانات لازم برای فعالیت کودکان با سنین مختلف را دارا باشد. طراحی فضاها با سیرکولاسیون مناسب و اندازه گذاری دقیق یکی از مورد توجه ترین اصول در طراحی این کاربری می باشد که تمامی این موارد در پروژه معماری خانه کودک با رویکرد ارتقا خلاقیت رعایت شده است.

 

فهرست مطالب پروژه طراحی خانه کودک با رویکرد ارتقا خلاقیت :

ﭼﮑﯿﺪه: ۱

فصل اول:کلیات تحقیق ۲

۱-۱ مقدمه ۲
۱-۲ بیان مساله ۳
۱-۲- ۱خلاقیت ۴
۱-۲-۲ پرورش خلاقیت ۴
۱-۲-۳ عوامل محیطی موثر بر خلاقیت شامل: ۵
۱-۲-۴ نقش معمار ۶
۱-۳ اهداف طراحی پروژه: ۸
۱-۴ ضرورت واهمیت تحقیق ۸
۱-۵-نتیجه گیری ۹
۱-۶-معرفی سایت و متراژ طراحی: ۹
۱-۶-۱ موقعیت سایت در شهر: ۹
۱-۶-۲ محدوده سایت: ۱۰
۱-۶-۳هندسه و متراژ طراحی: ۱۰
۱-۷: علل انتخاب سایت ۱۰۱
۱-۷-۱ تعیین کاربری درطرح جامع: ۱۱
۱-۷-۲ موقعیت ویژه سایت از لحاظ دسترسی و ارتباط با شهر: ۱۱

فصل دوم:مرور ادبیات و پیشینه تحقیق ۱۲

۲-۱- بررسی مبانی نظری تحقیق ۱۲
۲-۱-۱ کودک ۱۲
۲-۱-۲دوره نو نهالی ( ۳ تا ۶ سالگی ) ۱۳
۲-۱-۳روانشناسی رشد و دیدگاههای مختلف در روانشناسی رشد ۱۳
۲-۱-۴نظریه رشد و شناخت ۱۴
۲-۱-۵روانشناسی تربیتی ۱۵
۲-۱-۶کودک و خانواده ۱۶
۲-۱-۷ کودک و اجتماع ۱۶
۲-۱-۸ کودک و آموزش ۱۶
۲-۱-۹ پیشینه مهدکودک ۱۷
۲-۲ بررسی نمونه های خارجی ۱۸
۲-۲-۱ مهد کودک ککج ۱۸
۲-۲-۱-۱ موقعیت در سایت: ۱۸
۲-۲-۱-۲ ایده طراحی مهدکودک: ۱۹
۲-۲-۱-۳ سایت پلان و خطوط سازمان دهنده ۱۹
۲-۲-۱-۴ سیرکولاسیون و الگوی سازماندهی ۲۰
۲-۲-۱-۵ نماها ۲۱
۲-۲-۱-۶ ریتم ۲۳
۲-۲-۱-۷ مصالح ۲۳
۲-۲-۱-۸ نورگیری ۲۷
۲-۲-۱-۹ مقاطع ۲۹
۲-۲-۲ مهدکودک ال- کاراکول ۲۹
۲-۲-۲-۱: سایت پلان و همجواری ها ۳۰
۲-۲-۲-۲ورودی و بررسی پر وخالی در احجام: ۳۴
۲-۲-۲-۳سازماندهی پروژه ۳۴
۲-۲-۲-۴ نما ۳۵
۲-۲-۲-۵ تعادل در پلان ۳۶
۲-۲-۲-۶ اجزای تشکیل دهنده ۳۸
۲-۲-۲-۷ خط آسمان ۳۸
۲-۲-۲-۸ نور، رنگ، مصالح ۳۹
۲-۲-۲-۹مقاطع ۴۰
۲-۲-۳ مهد کودک بارباپاپا (ویگنورا، مودنا، ایتالیا) ۴۰

۲-۲-۳-۱ نحوه قرارگیری بنا و پوشش گیاهی ۴۲
۲-۲-۴ مهد کودک ترنتن (وال پاستریا ، تیرول جنوبی، ایتالیا) ۴۴
۲-۳- بررسی نمونه های داخلی ۵۰
۲-۳-۱ مهد کودک راهیان رشد ۵۰
۲-۳-۱-۱ معماری مهدکودک ۵۱
۲-۳-۱-۲ برنامه فیزیکی مهدکودک ۵۱
۲-۳-۱-۳ مبلمان مهد کودک ۵۲
۲-۳-۲ مهد کودک قصه من ۵۴
۲-۳-۲-۱ معماری مهدکودک ۵۵
۲-۳-۲-۲مبلمان کلاس ها ۵۶
۲-۴- نتیجه گیری ۵۹

فصل سوم:مطالعات طرح ۶۱

۳-۱- مطالعات فیزیکی ۶۱
۳-۱-۱ برنامه ریزی فیزیکی ۶۱
۳-۱-۲ استاندارد فضاها ۶۴
۳-۱-۲-۱ اندازه های بدن کودکان ۶۴
۳-۱-۲-۲ فضاهای راهروها ۶۸
۳-۱-۲-۳ راه پله ۶۸
۳-۱-۲-۴ نرده های ایمن ۷۰
۳-۱-۲-۵ دستشویی و توالت کودکان ۷۲
۳-۱-۲-۶ گالری ها ۷۲

۳-۱-۲-۷ شرایط محیطی استاندارد ۷۲

۳-۱-۳ ایمنی ۷۳
۳-۱-۳-۱ ایمنی در محوطه ۷۳
۳-۱-۳-۲ ایمنی در مسیر های حرکت ۷۳
۳-۱-۳-۳ شرایط ایمنی پوشش کف ۷۳
۳-۱-۳-۴ شرایط ایمنی درها ۷۴
۳-۱-۳-۵ شرایط ایمنی پنجره ها ۷۵
۳-۱-۳-۶ شرایط ایمنی در فضای بهداشتی ۷۶
۳-۱-۳-۷شرایط ایمنی تجهیزات ۷۶

فصل چهارم:شناخت و تحلیل مکان و بستر طراحی ۷۸

۴-۱- تحلیل سایت ۷۸
۴-۱-۱ موقعیت سایت ۷۸
۴-۱-۲ دسترسی های سایت ۷۸
۴-۱-۳ همجواری های سایت (کاربری زمین های اطراف) ۸۰
۴-۱-۴ بررسی عوامل اقلیمی ۸۱
۴-۱-۴-۱جهت تابش خورشید ۸۱
۴-۱-۴-۲ جهت وزش بادهای مناسب و نامناسب ۸۱
۴-۱-۵ دید و منظر ۸۲
۴-۱- ۶ بررسی عوامل توپو گرافیک سایت (هندسه،شیب و عوارض طبیعی زمین) ۸۳
۴-۲- بررسی اقلیم ۸۴
۴-۲-۱ موقعیت جغرافیایی استان کرمان: ۸۴
۴-۳- اقلیم و معماری ۸۴
۴-۳-۱ ویژگیهای معماری بومی مناطق گرم و خشک : ۸۴
۴-۳-۲ فرم ساختمان در اقلیم گرم و خشک : ۸۵
۴-۳-۲-۱ سایبان های مناسب ۸۶
۴-۳-۲-۲ سایبان های طبیعی ۸۶
۴-۳-۳ جهت گیری ساختمان در رابطه با اقلیم ۸۶
۴-۳-۴ جهت گیری ساختمان با توجه به تابش: ۸۶
۴-۳-۵ جهت گیری ساختمان با توجه به وزش باد: ۸۷
۴-۳-۶ پیشنهادات: ۸۷

فصل پنجم:روند طراحی معماری ۸۸

۵-۱ روند طراحی ۸۸
۵-۱-۱ دیاگرامهای بررسی ارتباط فضاها ۸۸
۵-۱-۲ ایدئوگرام های اولیه ۸۹
۵-۱-۳روند شکل گیری کانسپت اولیه ۸۹
۵-۱-۴ مکان یابی و لکه گذاری در سایت ۹۱
۵-۲- آلترناتیو های طراحی ۹۱

۵-۳ معرفی طرح معماری ۹۲

۵-۳- ۱فضای باز ۹۲
۵-۳-۲ فضاهای بسته ۹۲
۵-۳-۳ سالن جشن: ۹۳
۵-۳-۴ سالن ورزش: ۹۳
۵-۳-۵ اتاق موسیقی: ۹۳
۵-۳-۶ خدماتی ۹۴
۵-۳-۷ اداری ۹۴
۵-۳-۸ تاسیسات ۹۴
۵-۴- نقشه ها (A3) 94
منابع ۹۹

افزودن به سبد خرید

مطالعه بیشتر

  راهنمای خرید:
  • لینک دانلود فایل بلافاصله بعد از پرداخت وجه به نمایش در خواهد آمد.
  • همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال خواهد شد به همین دلیل ایمیل خود را به دقت وارد نمایید.
  • ممکن است ایمیل ارسالی به پوشه اسپم یا Bulk ایمیل شما ارسال شده باشد.
  • در صورتی که به هر دلیلی موفق به دانلود فایل مورد نظر نشدید با ما تماس بگیرید.