دانلود جزوه و سوالات درس مدیریت تحول و بهبود سازمانی در بخش دولتی

دانلود جزوه و سوالات درس مدیریت تحول و بهبود سازمانی در بخش دولتی
نوع فایل
pdf+word
حجم فایل
نویسنده
دسته بندی
5,900 تومان

توضیحات فایل:

دانلود جزوه و سوالات درس مدیریت تحول و بهبود سازمانی در بخش دولتی

در این بخش جزوه و سوالات درس مدیریت تحول و بهبود سازمانی در بخش دولتی بر اساس کتاب مدیریت تحول اداری سازمان با رویکرد پژوهشی به نظام اداری ایران تالیف مسعود احمدی با کیفیت عالی مخصوص دانشجویان کارشناسی ارشد مدیریت دولتی دانشگاه پیام نور با کد درس۱۲۱۸۶۰۱-۱۲۱۸۳۸۱ آماده دانلود گردیده است.در صورت نیاز می توانید این محصول را از وبسایت خریداری و دانلود نمایید.

محتویات محصول:

تست تالیفی تستی و تشریحی مربوط به درس مدیریت تحول اداری با پاسخنامه با فرمت pdf و word

خلاصه کتاب مدیریت تحول اداری سازمان مسعود احمدی

نمونه سوالات امتحانی پایان ترم درس مدیریت تحول و بهبود سازمانی در بخش دولتی با پاسخنامه شامل تمامی ادوار

دانلود جزوه و سوالات درس مدیریت تحول و بهبود سازمانی در بخش دولتی

بخشی از متن سوالات:

۱- کدامیک از نگرش ها نسبت به مدیریت در تعریف روزنبلوم نگرش مدیریتی است ؟
الف- نگرش سیاسی ب- نگرش اقتصادی ج – نگرش قانونی د- نگرش اجتماعی

۲- در کدامیک از نگرشها ساختار اداری مبتنی بر اصول علمی استوار است؟
الف- نگرش قانونی ب – نگرش سیاسی ج – نگرش اجتماعی د- نگرش مدیریتی

۳-کدامیک از ویژگیهای زیر نقش موثر و تعیین کننده در نوع گرایش مدیریت دولتی است ؟
الف- شرایط جغرافیایی ب-شرایط اجتماعی ج- جبر فرهنگی د – شرایط قانونی

۴- مدیریت دولتی در چه کشوری در اروپای غربی مطرح شد.
الف- انگلستان ب-سویس ج- آلمان د- فرانسه

۵-مدیریت دولتی به عنوان یک حوزه ی مطالعاتی و علمی مشخص تقریبا از ابتدای چه قرنی شروع شد؟
الف- قرن ۱۸میلادی ب-قرن ۱۹ میلادی ج- قرن ۲۰ میلادی د-قرن ۱۷ میلادی

۶- کدامیک از نظریه های زیردر خصوص شکل گیری نظام های اداری و مدیریت دولتی نمی باشد؟
الف- جکوبی ب- ویلسون ج- نش د- آیزنشتات

۷-کدامیک از تمدن های زیر برای انجام امور اداری از فنون اندازه گیری تکنیک های ریضی و حساب هندسه استفاده می کردند؟

الف- سومریها           ب- چینی ها            ج- ایرانی ها                د- رومی ها

۸- کدامیک از تمدن های زیر شالوده ی اداره امور بوروکراتیک دولتی را بنیان گذاشتند؟

الف- ایرانی ها        ب- مصری ها            ج- یونانی ها                د- چینی ها

۹- در کدامیک از تمدن های زیر آموزش محور حرکت مدیریت دولتی بود ؟

الف – سومری ها   ب-ایرانی ها             ج- مصری ها               د- رومی ها

۱۰-پس از سقوط امپراطوری ها چه حکومتی هایی ظهور کرده و تا قرنها ادامه یافت ؟

الف- فئودالیسم     ب- پادشاهی            ج- سوسیالیسم              د- سرمایه داری

مطالعه بیشتر