پروژه آشنایی با تست نئو و نمره گذاری بصورت کامل با فرمت ورد

پروژه آشنایی با تست نئو و نمره گذاری بصورت کامل با فرمت ورد
نوع فایل
word
حجم فایل
نویسنده
دسته بندی
5,900 تومان

توضیحات فایل:

پروژه آشنایی با تست نئو و نمره گذاری بصورت کامل با فرمت ورد

دانش پژوهان گرامی ،این فایل حاوی مطالعه فایل آشنایی با تست نئو و نمره گذاری می باشد که بصورت کامل با فرمت ورد در ۳۳ صفحه تهیه و تنظیم گردیده است.

شخصیت هر فرد ، اصلی ترین بعد ساختار روانشناختی اوست؛ که به شکل گیری سبک زندگی وی کمک می کند. در دهه های اخیر، عده ای با طرح صفاتی برای شخصیت و استفاده از روش های آماری پیچیده نظیر تحلیل عوامل، توانسته اند جایگاه مناسبی در بین متخصصان برای خود باز کنند. تصور بر این است که شخصیت به دو شیوه می تواند سلامت روانی را تحت تأثیر قرار دهد؛ به صورت غیرمستقیم، از طریق تأثیر بر سلامت عینی افراد، مثلاً از طریق تأثیر ویژگی های شخصیتی بر نوع پاسخ های فیزیولوژیکی افراد به تنیدگی، همچنین ویژگی های شخصیتی بر ارزیابی های افراد از وضعیت سلامت عینی آنها تأثیر بسزایی می گذارد(گروسی فرشی،۱۳۸۰).

الگوی پنج عاملی می تواند زبانی مشترک برای روانشناسان پیرو سنت های متفاوت، چارچوبی طبیعی برای نظم دادن به پژوهش ها و راهنمایی برای سنجش جامع افراد فراهم کند. با وجود این، حتی پرشورترین طرفداران الگوی پنج عاملی ادعا نمی کنند که این الگو حرف نهایی در توصیف شخصیت انسان است و هنوز در مورد بهترین تفسیر از عوامل اصلی بحث وجود دارد .هم چنین باید میان ویژگی های فرعی معرف عوامل اصلی تمایز قایل شد و حتی ممکن است ابعاد اصلی دیگری و جود داشته باشد که هنوز نظر پژوهشگران را به خود جلب نکرده اند(جوشن لو و همکاران،۱۳۸۹).

فهرست و عناوین آشنایی با تست نئو و نمره گذاری:

مقدمه

معرفی آزمون

ساختار آزمون

جنبه های عوامل پنج گانه و ماده های متعلق به آن

فرم های NEO PI-R

فرم کوتاه شده NEO

همبستگی فرم کوتاه و بلند

گروه های سنی مناسب تست

نحوه اجرا

اصلاح پاسخ نامه

کنترل اعتبار پاسخ نامه

نمره گذاری

اعتبار و روایی

تفسیر ابعاد پنج گانه

کاربرد تست در مشاوره ازدواج

پژوهش های مبتنی بر رویکرد فردی

پژوهش های مبتنی بر رویکرد زوجی

تفسیر پروفایل زن

تفسیر پروفایل مرد

منابع

مطالعه بیشتر