پروژه ارزیابی تأثیر حاکمیت شرکتی بر مدیریت سود در شرکت پذیرفته شده در بورس

پروژه ارزیابی تأثیر حاکمیت شرکتی بر مدیریت سود در شرکت پذیرفته شده در بورس
نوع فایل
word
حجم فایل
نویسنده
دسته بندی
9,000 تومان

توضیحات فایل:

پروژه ارزیابی تأثیر حاکمیت شرکتی بر مدیریت سود در شرکت های پذیرفته شده در بورس

دانشجویان ارجمند و کاربران گرامی محتوای این فایل شامل پروژه مالی حسابداری با عنوان ارزیابی تأثیر حاکمیت شرکتی بر مدیریت سود در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با فرمت ورد در ۱۷۰ صفحه آماده دانلود و استفاده دانشمندان شده است. در صورت تمایل می توانید این فایل ارزشمند را از فروشگاه سایت خریداری و دانلود نمایید. پس از اتمام فرایند خرید لینک دانلود قابل مشاهده و دانلود میباشد و یک لینک دانلود هم به ایمیل شما ارسال خواهد شد. پس در هنگام خرید در نوشتن ایمیل خود دقت کامل را نمایید تا در دریافت فایل با مشکل مواجه نشوید.

فهرست مطالب پروژه ارزیابی تأثیر حاکمیت شرکتی بر مدیریت سود در شرکت های پذیرفته شده در بورس :

چکیده:.. ۱

مقدمه:.. ۲

فصل اول: کلیات تحقیق

۱-۱-مقدمه : ۴
۲-۱ . بیان مسئله و چگونش برگزیدن موضوع پژوهش ۵
۱-۲-۱ ساز وکارهای برون سازمانی (محیطی) ۷
۲-۲-۱ ساز و کارهای درون سازمانی (محاطی) ۷
۳-۱٫ اهمیت و ضرورت موضوع پژوهش ۸
۴-۱ . اهداف پژوهش ۱۰
۵-۱ . فرضیه های پژوهش ۱۱
۱-۵-۱٫فرضیه اول ۱۱
۲-۵-۱٫فرضیه دوم ۱۱
۳-۵-۱٫ فرضیه سوم ۱۱
۶-۱ . روش پژوهش ۱۱
۷-۱٫ روش جمع آوری اطلاعات ۱۲
۸-۱ . قلمرو پژوهش ۱۲
۹-۱ .چهارچوب نظری پژوهش ۱۲
۱۰-۱ . مدل تحلیلی پژوهش ۱۳
۱۱-۱ . تعریف واژه ها و اصطلاحات ۱۴

فصل دوم: مروری بر ادبیات تحقیق

۱-۲- گفتار اول: حاکمیت شرکتی ۱۷
۱-۱-۲٫ مفاهیم حاکمیت شرکتی ۱۷
۲-۱-۲ . چارچوب نظری حاکمیت شرکتی ۲۰
۱-۲-۱-۲ .تئوری نمایندگی ۲۱
۲-۲-۱-۲ .تئوری هزینه معاملات ۲۳
۳-۲-۱-۲٫تئوری ذینفعان ۲۴
۳-۱-۲٫تئوری هزینه معاملات دربرابرتئوری نمایندگی ۲۶
۴-۱-۲٫ تئوری ذی نفعان دربرابر تئوری نمایندگی ۲۶
۵-۱-۲٫ دلایل اهمیت حاکمیت شرکتی ۲۷
۶-۱-۲٫ اهداف حاکمیت شرکتی ۲۷
۷-۱-۲٫ الگوهای حاکمیت شرکتی ۲۸
۱-۷-۱-۲ . الگوی مبتنی بربازار ۲۸
۲-۷-۱-۲٫ الگوی حاکمیت شرکت مبتنی برروابط ۲۹
۳-۷-۱-۲ . الگوی حاکمیت شرکتی در حال گذار ۲۹
۴-۷-۱-۲ . الگوی نوظهور ۳۰
۸- ۱-۲٫ سیستم های حاکمیت شرکتی ۳۰
۱-۸-۱-۲٫ سیستم های درون سازمانی ۳۱
۲-۸-۱-۲ . سیستم های برون سازمانی ۳۲
۹-۱-۲٫مقایسه اصول حاکمیت شرکت اسلامی با اصول سازمان همکاری و توسعه اقتصادی ۳۴

۲-۲٫گفتار دوم : مدیریت سود ۳۵

۱-۲-۲٫ مفاهیم مدیریت سود ۳۵
۲-۲-۲٫ انگیزه های مدیریت سود: ۳۶
۱-۲-۲-۲٫ قرارداد بین مدیران ومالکان: ۳۶
۲-۲-۲-۲٫ قرارداد بین مدیران و بستانکاران: ۳۶
۳-۲-۲-۲٫ انگیزه های سیاسی ۳۷
۴-۲-۲-۲٫ انگیزه های مالیاتی ۳۷
۵-۲-۲-۲٫ تغییرات در مدیران ارشد اجرایی ۳۸
۶-۲-۲-۲٫ انگیزه های مربوط به نخستین عرضه عمومی ۳۸
۷-۲-۲-۲٫ کاستن از هزینه های معاملاتی ۳۹
۸-۲-۲-۲٫ برآوردن انتظارات ۳۹
۳-۲-۲٫ مدیریت سود خوب در مقابل مدیریت سود بد ۳۹
۴-۲-۲٫ الگوهای مدیریت سود ۴۰
۱-۴-۲-۲٫ الگوی بدست آوردن آرامش: ۴۰
۲-۴-۲-۲٫ الگوی حداکثرکردن سود ۴۱
۳-۴-۲-۲٫ الگوی حداقل کردن سود ۴۱
۴-۴-۲-۲٫ الگوی هموارسازی سود ۴۲
۵-۲-۲٫ اندازه گیری مدیریت سود ۴۲

۳-۲٫ گفتار سوم : ساختار هیأت مدیره ۴۵

۴-۲ گفتار چهارم: ساختار مالکیت ۵۰

۵-۲٫ گفتار پنجم: سرمایه گذاران نهادی ۵۴

۶-۲٫ گفتار ششم: پیشینه پژوهش ۵۷

فصل سوم: روش اجرای تحقیق

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات

پیوستها:

منابع و ماخذ:

مطالعه بیشتر