نظام پیشنهادها،سرمایه فکری و عملکرد سازمانی ppt

نظام پیشنهادها،سرمایه فکری و عملکرد سازمانی ppt
نوع فایل
ppt
حجم فایل
نویسنده
دسته بندی
5,900 تومان

توضیحات فایل:

نظام پیشنهادها،سرمایه فکری و عملکرد سازمانی ppt

کاربران گرامی ،این فایل حاوی مطالعه پاورپوینت نظام پیشنهادها،سرمایه فکری و عملکرد سازمانی می باشد که در اختیار شما عزیزان قرار گرفته است.

بخشی از متن پاورپوینت نظام پیشنهادها،سرمایه فکری و عملکرد سازمانی:

هدف

تبیین نقش نظام پیشنهادها در افزایش سرمایه فکری سازمانها

تبیین نقش سرمایه فکری در بهبود عملکرد سازمان

ارایه مدلی مفهومی جهت بررسی نظام مند چگونگی این تاثیرات

محتوای ارائه:

مشارکت، مدیریت مشارکتی و نظام پیشنهادها (تعاریف، دستاوردها)

سرمایه فکری (تعریف، اهمیت، اجزای تشکیل دهنده) تعامل با سرمایه اجتماعی

مدل پیشنهادی مفهومی ارتباط پیشنهادها، سرمایه فکری و عملکرد

مدلهای سنجش کمی و کیفی (پولی و غیر پولی) سرمایه فکری

شواهد مثبت و منفی تاثیر سرمایه فکری بر عملکرد مالی و غیر مالی سازمانها

بازنگری مجدد مدل پیشنهادی

جمع بندی و پرسش و پاسخ

مشارکت، مدیریت مشارکتی و نظام پیشنهادات

منابع انسانی اندیشمند، خلاق و نوآوری بوده و مهمترین سرمایه پایدار نهفته سازمانی است.

سرمایه‌های انسانی تاثیر مثبتی بر رشد و توسعه سازمان دارد.

سرمایه‌های انسانی تنها منبع استهلک ناپذیریست که هر چقدر از اندیشه و فکرش بیشتر استفاده نماید بهمان اندازه توانایی اش بهبود می یابد.

مشارکت یکی از نیازهای انسانی است که ریشه در فطرت بشری دارد.

مشارکت فرآیند دخالت داوطلبانه کارکنان یک سازمان در امور و فعالیتهای سازمانشان است این شرط که از توان و انگیزه مناسب برای دخالت مؤثر برخوردار باشند.

مشارکت راهکاری است که به کارکنان اجازه داده می‌شود به جای اینکه همیشه مدیریت و رهبری شوند از توانایی های خود بهره گیرند، فکر کنند و قوه خلاقیت خود را به کار اندازند و در تصمیم‌گیریها نقش داشته باشند.

افرادی که با صداقت در فعالیتهای سازمان مشارکت می کنند هم موجب پیشرفت سازمان و هم تعالی خود می شوند.

مدیریتی مشارکتی دخالت داوطلبانه کارکنان یک سازمان در روند تصمیم‌گیریها و استفاده از اندیشه ها، نظرات و ابتکارات آنها در حل مشکلات و مسائل سازمان است.
مدیریت مشارکتی یکی از ارکان اصلی در مقوله کیفیت و مدیریت کیفیت جامع و از جمله مهمترین ابزارهای توانمندسازی کارکنان و اوج تفکر سیستمی در سازمان است.
بزرگترین پشتوانه موفقیت مدیریت مشارکتی، تعهد، ایمان،اعتقاد و التزام عملی مدیران سازمانها به آن می باشد.
ارتباط میان مدیریت مشارکتی و بهبود عملکرد سازمانی غیرقابل تردید است.
استقرار نظام پیشنهادات عمده‌ترین تکنیک برای مشارکت کارکنان در یک سازمان است.

مطالعه بیشتر