سوالات استخدامی سازمان زندانها (کاملترین مجموعه)

سوالات استخدامی سازمان زندانها (کاملترین مجموعه)
نوع فایل
pdf
حجم فایل
نویسنده
دسته بندی
6,500 تومان

توضیحات فایل:

سوالات استخدامی سازمان زندانها (کاملترین مجموعه)

یکی از دستگاه هایی که در آزمون استخدامی فراگیر مرحله هفتم جهت تامین نیروی انسانی خود استخدام به عمل می آورد سازمان زندان ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور می باشد که در این پست برای داوطلبان و متقاضیان رشته های شغلی آن یکی از کاملترین و مهم ترین مجموعه سوالات استخدامی سازمان زندان ها را عرضه نموده ایم که با تکیه بر آن داوطلبان می توانند سطح علمی مورد نیاز آزمون را برای خود تامین کنند و با آمادگی کامل به این رقابت علمی بپردازند و این منابع استخدامی سازمان زندانها بی شک مرتفع کننده نیاز مطالعاتی آن ها به حساب می آید.

این محصول یکی از جامع ترین مجموعه سوالات استخدامی سازمان زندانها که برای تمام عناوین شغلی مناسب می باشد و طوری طراحی شده است که قطعا می توانید برای آزمون پیش رو به مجموعه ای که توسط وبگاهی که تمام مجوزهای فعالیت این حوزه را دارد منتشر شده، اطمینان و اطمینان کامل داشته باشید.

کاملترین مجموعه سوالات استخدامی سازمان زندان ها

منابع آزمون استخدامی سازمان زندانها / تمامی رشته های شغلی

سازمان زندان ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور در ۴ رشته شغلی از واجدین شرایط استخدام به عمل می آورد که داوطلبان هر هدام از این رشته های شغلی می توانند از این نمونه سوالات آزمون استخدامی سازمان زندانها منتشر شده استفاده نمایند. این چهار رشته شغلی آزمون استخدامی سازمان زندانها و ادامات تامینی و تربیتی کشور بدین ترتیب است.
۱ / کارشناس امور انتظامی زندان ها
۲ / کارشناس امور تامینی و تربیتی زندان ها
۳ / مامور گارد انتظامات زندان ها
۴ / مراقب اقدامات تامینی و تربیتی زندان ها

سوالات استخدامی سازمان زندان ها / سوالات عمومی + پاسخ نامه

نمونه سوالات عمومی زبان و ادبیات فارسی

نمونه سوالات عمومی معارف اسلامی

نمونه سوالات عمومی ریاضی و آمار مقدماتی

نمونه سوالات عمومی فناوری اطلاعات (مهارت های هفت گانه ICDL)

نمونه سوالات عمومی زبان انگلیسی عمومی

نمونه سوالات عمومی اطلاعات عمومی، دانش اجتماعی و حقوق اساسی

نمونه سوالات عمومی هوش و توانمندی های عمومی

سوالات استخدامی سازمان زندان ها / دفترچه آزمون های فراگیر

اصل سوالات اولین آزمون فراگیر مربوط به خردادماه سال ۹۴ + پاسخ نامه تشریحی

اصل سوالات دومین آزمون فراگیر مربوط به اسفندماه سال ۹۴ + پاسخ نامه تشریحی

اصل سوالات سومین آزمون فراگیر مربوط به آبانماه سال ۹۵ + پاسخ نامه تشریحی

اصل سوالات چهارمین آزمون فراگیر مربوط به شهریورماه سال ۹۶ + پاسخ نامه تشریحی

اصل سوالات پنجمین آزمون فراگیر مربوط به تیرماه سال ۹۷ + پاسخ نامه تشریحی

جزوات آزمون استخدامی سازمان زندانها / دروس عمومی

درس زبان و ادبیات فارسی

درس احکام و معارف اسلامی

درس مهارت های هفت گانه کامپیوتر

درس آمار و ریاضیات

درس هوش و توانمندی های عمومی

درس زبان انگلیسی عمومی

مطالعه بیشتر