جامعه شناسی سازمانها قلی پور (خلاصه و جامع)

جامعه شناسی سازمانها قلی پور (خلاصه و جامع)
نوع فایل
pdf
حجم فایل
نویسنده
دسته بندی
8,500 تومان

توضیحات فایل:

جامعه شناسی سازمانها قلی پور (خلاصه و جامع)

دانشجویان و کاربران گرامی ،محصول مورد نظر شامل خلاصه کتاب جامعه شناسی سازمانها تالیف آرین قلی پور با فرمت pdf در ۷۶ صفحه می باشد که در اختیار شما عزیزان قرار گرفته است.در صورت نیاز می توانید این محصول را از سایت خریداری و دانلود نمائید.

خلاصه کتاب جامعه شناسی سازمانها رویکرد جامعه شناختی به سازمان و مدیریت تالیف آرین قلی پور شامل ۱۲ فصل با عناوین زیر میباشد:

کلیات و مفاهیم
ریشه های جامعه شناختی شکل گیری نظریه های سازمان و مدیریت
آثار بروکراسی در جوامع مدرن
تجزیه و تحلیل سازمان به عنوان سیستم اجتماعی
قدرت و پویاییهای آن در جوامع مدرن
فرهنگ و نقش آن در جوامع و سازمانها
گروه و پویاییهای گروهی در سازمان
نهاد و نهاد گرایی در نظریه های سازمان
جدال مشروعیت جامعه شناختی با کارایی مدیریتی
جامعه به عنوان تعیین کننده حیات و ممات سازمانها
کارکرد های و پیامد های منفی سازمانها
هم تکانی سازمان و جامعه

کتاب حاضر بر مبنای تفکرات ارزشمند دانشمندان بزرگ فلسفه جامعه شناسی روان شناسی ، علوم سیاسی و مدیریت نوشته شده است.

بخشی از متن خلاصه کتاب جامعه شناسی سازمانها آرین قلی پور:

فصل اول:کلیات و مفاهیم

تعریف جامعه و جامعه شناسی

واژه «جامعه» معانی متعددی دارد ولی در «جامعه شناسی» دلالت بر افرادی که توسط الگوهای تعاملی، نهادها و ابزارهای کنترل اجتماعی مشترک، با هم پیوند خورده و هویت خاصی یافته اند. در واقع انسان فطرتاً به گونهای آفریده شده که تمایل به حضور در اجتماع دارد به عبارتی زندگی در جامعه برای انسان امری ضروری است. بنابراین جامعه شناسی به عنوان یکی از رشته های علوم اجتماعی به مطالعه علمی و نظام مند جنبه های متفاوت زندگی اجتماعی انسان می پردازد.

مراحل سه گانهای که وی برای تبیین فراگرد رشد جوامع بشر مطرح کرده است عبارتند از:

۱- مرحله چند خدایی یا خرافی و افسانه ای: در این مرحله وقایع به عوامل ماورالطبیعی نسبت داده میشد و اعتقاد بر این بود که طبیعت و جهان را خدایان متعدد که هرکدام مظهر نیرویی هستند اراده می کنند. در این مرحله رواج باورهای خرافی، سحر و جادو بسیار است.

۲- مرحله مابعدالطبیعه یا تجریدی: مرحله تشریح وقایع است بر مبنای حدسها و گمانهای اثبات نشده در مورد نظم جهان و امور هستی. در این مرحله تحلیل پدیده ها به صورت فلسفی و کلی است.

۳- مرحله علمی یا اثباتی: در این مرحله علم باوری، جستجوگری و کشف قوانین حاکم بر طبیعت اهمیت می یابد.

مطالعه بیشتر