تست سال های اخیر رشته جغرافیا

تست سال های اخیر رشته جغرافیا
نوع فایل
word
حجم فایل
نویسنده
دسته بندی
7,800 تومان

توضیحات فایل:

تست سال های اخیر رشته جغرافیا

دانشجویان و کاربران گرامی ،محتوای این فایل شامل مجموعه تست سال های اخیر رشته جغرافیا بیش از ۱۲۰۰ عدد نمونه سوال با پاسخنامه در ۳۲۰ صفحه با فرمت ورد جهت آزمون ارشد و دکتری می باشد که در صورت تمایل می توانید این محصول را از وبسایت خریداری و دانلود نمایید.

مجموعه تست سال های اخیر مجموعه علوم جغرافیایی شامل دروس ذیل میباشد:

زبان عمومی و تخصصی

جغرافیای شهری

برنامه‌ریزی شهری (مبانی و ایران)

مبانی جغرافیای طبیعی

فلسفه جغرافیا

جغرافیایی روستایی و کوچ‌نشینی (مبانی و ایران)

جغرافیای نظامی و ایران و کشورهای همجوار

برنامه‌ریزی ناحیه‌ای و روستایی (مبانی و ایران)

ژئومورفولوژی (مبانی و ایران)

آب‌وهواشناسی (مبانی و ایران)

منابع آب و خاک (مبانی و ایران)

مبانی جغرافیای انسانی (شهر و روستا)

جغرافیای سیاسی (مبانی و ایران)

جغرافیایی جمعیت (مبانی و ایران)

تست سال های اخیر رشته جغرافیا

بخشی از متن سوالات:

جغرافیای شهری

۳۱ـ براین بری کره‌ی زمین را از نظر جغرافیای شهری به چند ناحیه تقسیم کرد؟

۱) ۴          ۲) ۵          ۳) ۶       ۴) ۷

۳۲ـ در تعادل بخشی نظام شهری فعلی ایران، سرمایه‌گذاری‌های توسعه، حد مطلوب انتفاع ملی را در کدام گروه از شهرها خواهد یافت؟

۱) مجموعه شهری تهران     ۲) شهرهای کوچک     ۳) شهرهای متوسط      ۴) شهرهای بزرگ

۳۳ـ اساس دیدگاه داروینیسم اجتماعی شهر چه بود؟

۱) عامل رقابت    ۲) عامل اکولوژیک     ۳) اقتصاد نئوکلاسیک      ۴) قیاس بیولوژیک

۳۴ـ کدام عملکرد، شهرهای بزرگ و کلانشهرها را به رده‌ی جهانشهری می‌رساند؟

۱) توسعه کارکرد بازرگانی        ۲) توسعه کارکرد اقتصادی

۳) توسعه کارکرد اداری            ۴) توسعه کارکرد سیاسی

۳۵ـ آتشکده‌ی آذرگشنسب نزدیک کدام یک از شهرهای قدیمی ایجاد شد؟

۱) ریوند       ۲) شیز       ۳) کاریان        ۴) نیشابور

۳۶ـ انبوهی و تراکم فعالیت‌ها در کدام گروه از شهرها، حالت انباشتگی و خفقان به آنها می‌دهد؟

۱) آشفته      ۲) شطرنجی       ۳) خطی       ۴) شعاعی تک‌مرکزی

۳۷ـ شهر فناگرد خسرو که در کنار شیراز فعلی ساخته شد، از کدام شکل هندسی تبعیت می‌کرد؟

۱) دایره      ۲) مربع       ۳) شطرنجی      ۴) خطی

۳۸ـ کدام شهر بعنوان شهر فستیوال موزیک در جهان شناخته شده است؟

۱) سالزبورک        ۲) کان            ۳) وین        ۴) نیس

۳۹ـ ویژگی عمده اجتماعی شهرهای جهان سوم کدام است؟

۱) عدم تحرک اجتماعی        ۲) اختلاف سطح درآمد

۳) اختلاف در پایگاه شغلی      ۴) اختلاف در سطوح آموزشی

۴۰ـ ایجاد کدام نوع بناهای مسکونی در شهرهای اسلامی ممنوع بوده است؟

۱) بناهای تجاری در بخش مسکونی شهرها     ۲) بناهای آموزشی در داخل بازار شهرها

۳) بناهای سیاسی ـ اداری در محلات شهری       ۴) بناهای منابع دریافت نور، گرما و هوا

مطالعه بیشتر