خلاصه کتاب زبان تخصصی انگلیسی تربیت بدنی دکتر رسول حمایت طلب

خلاصه کتاب زبان تخصصی انگلیسی تربیت بدنی دکتر رسول حمایت طلب
نوع فایل
ppt
حجم فایل
نویسنده
دسته بندی
7,500 تومان

توضیحات فایل:

خلاصه کتاب زبان تخصصی انگلیسی تربیت بدنی دکتر رسول حمایت طلب

کاربران عزیز ، در این بخش پاورپوینت و خلاصه کتاب زبان تخصصی انگلیسی تربیت بدنی دکتر رسول حمایت طلب در ۲۰۸ اسلاید قابل ویرایش در اختیار شما عزیزان قرار گرفته است که می توانید پس از پرداخت هزینه به صورت آنلاین، این محصول را دریافت کنید.

 پاورپوینت و خلاصه کتاب زبان تخصصی انگلیسی تربیت بدنی دکتر رسول حمایت طلب، در قالب ppt و در ۲۱۵ اسلاید، قابل ویرایش، شامل:

Sport  Injures
Key words
تغذیه ورزشکاران
Key words
Pre-event food intake
Nutrient needs of athletes (نیازهای غذایی ورزشکاران)
Anatomy and Kinesiology
نقش آگونیست (حرکت‌دهنده یا موافق)
نقش آنتاگونیست (مخالف)
نقش تثبیت‌کننده
نقش خنثی‌ کنندگی
نقش‌ تقویت‌کنندگی
Physical and Motor Fitness
Motor Development
loco motor movements
Sport Manegment
Organizing (سازماندهی)
Staffing (کارگزینی)
Directing (هدایت کردن)
Coordinating (هماهنگ کردن)
Reporting (گزارش دادن)
Budgeting (بودجه بندی کردن)
Sport  Psycology
Motivation in Sport Psychology (نقش انگیزش در روانشناسی ورزشی)
Extrinsic Rewards
Intrinsic Rewards

جهت آشنایی شما عزیزان با محتوای پاورپوینت کتاب زبان تخصصی انگلیسی تربیت بدنی دکتر رسول حمایت طلب،متن چند تا اسلاید را قرار می دهیم .

محتوای اسلاید ۲۹

Adequate intake of nutrients is of essential importance for the maintenance of an appropriate nutritional status, optimal performance, adequate recovery and the reduction of health risks. Athletes are known to have an increased exercise-induced utilization/loss of macro- and micronutrients. This loss should be compensated by the diet.

مصرف به اندازه مواد غذایی از اهمیت اساسی برای حفظ حالت تغذیه‌ای متناسب، عملکرد خوب، بهبود یافتن مناسب و کاهش خطرات سلامتی برخوردار است. ورزشکاران به این موضوع شناخته می‌شوند که بهر‌ه‌برداری یا کاهش مواد غذایی کم یا زیاد بعلت ورزش در آنها اتفاق می‌افتد.

محتوای اسلاید ۸۶

Physical fitness in the sporting context is difficult to define since it can refer to psychological, physiological or anatomical states of the body. To most physical education teachers, it is seen as a concept obtained by measuring and evaluating a person’s state of fitness by using a battery of tests.

از آنجایی که می‌توان آمادگی جسمانی را به شرایط روانی فیزیولوژیک یا آناتومیک بدن اطلاق کرد، لذا ارایه تعریف مشخصی از آن در ورزش مشکل است. برای اغلب مربیان تربیت بدنی، آمادگی جسمانی هر فرد از طریق انجام چند آزمون تعیین می‌شود.

محتوای اسلاید ۱۷۶

Motivation in Sport Psychology Psychologists consider motivation to consist of two dimensions: intensity and direction. Intensity is concerned with how activated or energized the person is, that is, how much effort is being given to reach a certain goal.

نقش انگیزش در روانشناسی ورزشی
روانشناسان انگیزه را دارای دو بعد می‌دانند: شدت و جهت. شدت در این مورد است که فرد تا چه اندازه فعال یا با انرژی است، یعنی، چه میزان کوشش برای دستیابی به هدف صرف می‌شود. جهت راجع به انتخاب هدف است.

مطالعه بیشتر