خلاصه کتاب اصول مدیریت آموزشی علی علاقه بند

خلاصه کتاب اصول مدیریت آموزشی علی علاقه بند
نوع فایل
ppt
حجم فایل
نویسنده
دسته بندی
7,000 تومان

توضیحات فایل:

خلاصه کتاب اصول مدیریت آموزشی علی علاقه بند

دانشجویان و کاربران گرامی،در این بخش پاورپوینت و خلاصه کتاب اصول مدیریت آموزشی دکتر علی علاقه بند در ۲۷۰ اسلاید قابل ویرایش آماده دانلود گردیده است که پس از پرداخت آنلاین می توانید این محصول را دانلود و دریافت نمائید. پاورپوینت اصول مدیریت آموزشی در سه بخش و ۱۲ فصل تدوین شده است. هدف کلی آن زمینه سازی برای شناخت علمی مدیریت و رهبری در آموزش و پرورش و تفکر درباره مسائل آن است.

فهرست مطالب:

پیشگفتار

بخش اول

فصل اول: مقدمه
فصل دوم: زمینه فرهنگی-اجتماعی مدیریت نظام آموزشی
کارکردهای آموزش و پرورش
آشکار
پنهان
فصل سوم: تمرکز و عدم تمرکز در مدیریت آموزش و پرورش
فصل چهارم: ویژگیهای بی همتای مدیریت آموزشی

بخش دوم

«مبانی نظری مدیریت آموزشی»
فصل پنجم: جایگاه نظریه در مدیریت آموزشی
فصل ششم: نظریه و اجزای آن
فصل هفتم: مکتب ها و نظریه های سازمان و مدیریت
فصل هشتم: نظریه بروکراسی

بخش سوم

فصل نهم: محتوا، فراگرد، توالی
فصل دهم: نظریه سیستم ها
فصل یازدهم: نظریه سیستم اجتماعی
فصل دوازدهم: رفتار سازمانی

طرح درس:

۱- آزمون مقدماتی (سنجش آغازین)
۲- پیش آزمون از (پیش دانسته های درس)
۳- ارائه اهداف کلی و رفتاری درس
۴- توضیحات روی اسلایدها
۵- پرسش و پاسخ
۶- توضیحات تکمیلی
۷- آزمون تکوینی از مطالب بحث شده
۸- مقایسه پیش آزمون و آزمون تکوینی
۹- ارزیابی پایانی بخش اول
۱۰- شروع بخش دوم مطابق سرفصل و اهداف تعیین شده.

« هدفهای رفتاری درس »

دانشجو بعد از مطالعه این کتاب باید بتواند به سؤالات زیر پاسخ گوید:

۱- ضرورت آموزش مدیریت را توضیح دهد.

۲- مهارت های سه گانه مدیران را تجزیه و تحلیل کند.

۳- انواع تئوری های مدیریت را نام برده ، با هم مقایسه کند.

۴- تئوری سیستمی را تعریف و تشریح نماید.

۵- جایگاه نظریه در مدیریت آموزشی را تبیین کند.

۶- نظریه بروکراسی و اصول آن را تشریح کند.

۷- مفهوم سه بُعدی مدیریت آموزشی را تجزیه و تحلیل کند.

۸- نظریه سیستم اجتماعی را به عنوان واحد تحلیل  مدیریت تبیین کند.

۹- رفتار سازمانی و تفاوت آن روابط انسانی را تشریح کند.

مطالعه بیشتر