خلاصه کتاب اصول حسابرسی ۱ افسانه رفیعی بهمراه سوالات

خلاصه کتاب اصول حسابرسی ۱ افسانه رفیعی بهمراه سوالات
نوع فایل
pdf
حجم فایل
11mb
نویسنده
دسته بندی
8,900 تومان

توضیحات فایل:

خلاصه کتاب اصول حسابرسی ۱ افسانه رفیعی بهمراه سوالات

در این بخش خلاصه و نمونه سوالات کتاب اصول حسابرسی جلد ۱ افسانه رفیعی _ الهام حمیدی _ ناصر مکارم سازمان حسابرسی آماده دانلود گردیده است که پس از پرداخت آنلاین می توانید این محصول را از وبسایت دریافت و دانلود نمایید.

نگاهی بر کتاب:

کتاب حاضر، با این هدف به رشته ی تحریر درآمده است که خوانندگان (به ویژه دانشجویان) را با برنامه ریزی و اجرای فرایند حسابرسی از آغاز تا پایان، طبق استانداردهای حسابرسی جدید، الزامات قانونی و شرایط محیطی ایران آشنا کند. در کنار این هدف، آشنایی خوانندگان با تحولات حرفه حسابرسی در ایران و جهان نیز مورد نظر بوده است. مبنای اولیه ی تدوین این اثر، کتاب با عنوان «حسابرسی و خدمات اطمینان بخشی: رویکردی یکپارچه» نوشته ی الوین آرنز، رندال الدر ومارک بیزلی (ویرایش ۱۵ام، ۲۰۱۴) بوده است. با وجود این، اهداف مترتب بر نگارش این کتاب مستلزم آن بوده که مطالب کتاب مذکور با استانداردهای حسابرسی ملی و قوانین و مقررات داخلی مطابقت داده شود.

لذا اگرچه چارچوب و سرفصل های کتاب اصلی مورد استفاده قرار گرفته است ولی در موارد زیادی، به منظور افزایش سودمندی آن برای دانشجویان، تغییراتی اعمال شده است. جلد نخست این کتاب، یعنی  اثر پیش رو با معرفی حرفه ی حسابرسی و مقررات نظارتی حاکم بر آن آغاز می گردد. در همان ابتدا، خواننده با محصول نهایی فرایند حسابرسی یعنی گزارش حسابرس آشنا می شود و پس از آن، فرایند حسابرسی به طور مفصل مورد بحث قرار می گیرد. در جلد دوم از این مجموعه، به کارگیری فرایند حسابرسی در چرخه های مختلف تشریح، و در پایان، سایر خدمات اطمینان بخشی و خدمات مرتبط به تفصیل معرفی می شود.

فصول خلاصه کتاب اصول حسابرسی جلد ۱ افسانه رفیعی:

فصل اول: تقاضا برای حسابرسی، سایر خدمات اطمینان بخشی و خدمات مرتبط

فصل دوم: حرفه حسابرسی

فصل سوم : گزارش حسابرسی

فصل پنجم: مسئولیت قانونی حسابرسان

فصل ششم: اهداف و مسئولیت های حسابرس

فصل هفتم: شواهد حسابرسی

فصل هشتم: برنامه ریزی حسابرسی و روش های تحلیلی

فصل نهم: اهمیت و خطر

فصل دهم: حسابرسی کنترل های داخلی و خطر کنترل

فصل یازدهم:حسابرسی تقلب

مطالعه بیشتر