دانلود نمونه سوالات و آزمون تستی فارسی نهم

دانلود نمونه سوالات و آزمون تستی فارسی نهم
نوع فایل
pdf
حجم فایل
1mb
نویسنده
دسته بندی
5,000 تومان

توضیحات فایل:

دانلود نمونه سوالات و آزمون تستی فارسی نهم

دانشجویان ارجمند و کاربران گرامی محتوای این فایل شامل دانلود نمونه سوالات و آزمون تستی فارسی نهم از کل کتاب زبان و ادبیات فارسی نهم بدون پاسخنامه با فرمت pdf در ۵۳ صفحه می باشد که پس از پرداخت آنلاین ،می توانید این محصول را از وبسایت دریافت و دانلود نمایید. در صورت تمایل می توانید این فایل ارزشمند را از فروشگاه سایت خریداری و دانلود نمایید.پس از اتمام فرایند خرید لینک دانلود قابل مشاهده و دانلود میباشد و یک لینک دانلود هم به ایمیل شما ارسال خواهد شد.پس در هنگام خرید در نوشتن ایمیل خود دقت کامل را نمایید تا در دریافت فایل با مشکل مواجه نشوید.در زیر قسمتهایی از متن فایل را مشاهده میکنید.

بخشی از متن نمونه سوالات و آزمون تستی فارسی نهم :

۱- موضوع……………معمولاً بیان عواطف و احساسات، وصف طبیعت یا گفتگو از ایام جوانی است.
الف.غزل ب.قصیده ج.مثنوی د.قطعه

۲-نقش دوتا » در مصراع « باز بنفشه رسید جانب سوسن  » در کدام گزینه آمده است؟
الف.مسند ب.قید ج.صفت د.شبه جمله

۳-با توجه به بیت زیر کدام گزینه درست است ؟
« گه درختش نام شد ،گاه آفتاب گاه بحرش نام شد،گاهی سحاب »
الف.نام: نهاد- درخت: مسند- آفتاب :متمم ب.بحر: نهاد – نام: مسند – آفتاب :مسند
ج.نام: نهاد – بحر :مسند – سحاب :متمم د.نام: نهاد – درخت:مسند – سحاب :مسند

۴-کدام گزینه با بقیه فرق دارد؟
الف.کویر ب.اردکان ج.لهجه د.قالی

۵-کدام گزینه با توجه به معنی غلط است؟
الف.زکاوت : هوشمندی ب.جدا سری : تفرقه وجدایی
ج.سخی : سخاوتمند د.سیرت : خوی

۶-در کدام گزینه قید وجود ندارد؟
الف.پرنده شب به لانه بر می گردد. ب.احمد بسیار کار می کند
ج.امروز چهارشنبه است. د.لک لک اینجا لانه ساخته است.

۷-بیت چند جمله است؟ « آنچه ندارد عوض ای هوشیار عمر عزیز است غنیمت شمار »
الف.یک ب.دو ج.سه د.چهار

۸ -مصراع چند جمله است؟ « با من بگو تا کیستی ؟ اشکی بگو آهی بگو »
الف.سه ب.چهار ج.پنج د.شش

۹-مفرد کلمه مکاتیب در کدام کلمه آمده است؟
الف.مکتب ب.مکاتب ج.مکاتیب د.مکتوب

مطالعه بیشتر