دانلود خلاصه کتاب آموزش دانش سیاسی دانشگاه تهران

دانلود خلاصه کتاب آموزش دانش سیاسی دانشگاه تهران
نوع فایل
pdf
حجم فایل
3mb
نویسنده
دسته بندی
9,500 تومان

توضیحات فایل:

دانلود خلاصه کتاب آموزش دانش سیاسی دانشگاه تهران

دانشجویان ارجمند و کاربران گرامی محتوای این فایل شامل دانلود خلاصه کتاب آموزش دانش سیاسی دانشگاه تهران (مبانی علم سیاست نظری) حسین بشیریه مناسب برای داوطلبین کنکور کارشناسی و ارشد و دکتری رشته های علوم سیاسی و روابط بین الملل می باشد. در صورت تمایل می توانید این فایل ارزشمند را از فروشگاه سایت خریداری و دانلود نمایید.پس از اتمام فرایند خرید لینک دانلود قابل مشاهده و دانلود میباشد و یک لینک دانلود هم به ایمیل شما ارسال خواهد شد.پس در هنگام خرید در نوشتن ایمیل خود دقت کامل را نمایید تا در دریافت فایل با مشکل مواجه نشوید.در زیر قسمتهایی از متن فایل را مشاهده میکنید.

فهرست مطالب خلاصه کتاب آموزش دانش سیاسی دانشگاه تهران:

سرشت دانش سیاسی

موضوعات و مفاهیم اساسی در دانش سیاسی

مرزهای دانش سیاس

نگرش و روش های در دانش سیاسی

تحول تاریخی در مفهوم سیاست

پیشینه تاریخی و نظریه های عمومی دولت

پایه ها و چهره های دولت

مکاتب و ایدئولوژیهای سیاسی

نظام های سیاسی

تحولات سیاسی

سیاست و روابط بین المللی

فایل آموزش دانش سیاسی (مبانی علم سیاست نظری)

از منابع بسیار مهم کنکور کارشناسی ارشد و دکتری رشته علوم سیاسی و روابط بین الملل

مفهوم علم سیاست

۱- علم سیاست در مفهوم خرد: با نظام سیاسی یا حکومت و نهادهای حکومتی و سیاستها و اعمال آنها و شیوه اعمال قدرت و اداره امور جامعه سروکار دارد

۲- علم سیاست در مفهوم کلان: با زمینه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی نهادهای حکومتی، زمینه‎های اجتماعی قدرت سیاسی، قدرت به معنای کلی و اجتماعی آن، تکوین، استمرار و زوال حکومتها، رفتار سیاسی فردی و جمعی، روابط میان دولتها، اندیشه‎ ها و فلسفه‎ های سیاسی (با تاکید بر اندیشه‎ های آزادی، عدالت و برابری)، رابطه نیروهای اجتماعی یا جامعه مدنی با زندگی سیاسی، فرهنگ سیاسی، تاریخ سیاسی یا دیپلماسی و اقتصاد سیاسی ملی و بین المللی سروکار داشته است.

علم، آن دانشی است که بتواند روابط پایدار میان پدیده‎های مورد بحث خود را کشف کند و به قاعده‎های کلی دست یابد؛ به عبارت دیگر علم از رابطه علت و معلولی میان پدیده‎ها سخنمی گوید.

دانش یکی از منابع فرعی کسب قدرت سیاسی در همه جوامع است؛ درمقابل ثروت ارضی، تجاری و صنعتی، تعلق به شئون اجتماعی نیرومندی مثل روحانیت، اشرافیت و ارتش و داشتن تکیه گاههای سازمانی مثلا در گروههای ذی نفوذ و احزاب سیاسی، مبانی اصلی کسب قدرت سیاسی به شمار می‌روند.

مطالعه بیشتر