دانلود مقاله درس مبانی کشاورزی پایدار

دانلود مقاله درس مبانی کشاورزی پایدار
نوع فایل
ppt
حجم فایل
3mb
نویسنده
5,800 تومان

توضیحات فایل:

دانلود مقاله درس مبانی کشاورزی پایدار

دانشجویان ارجمند و کاربران گرامی محتوای این فایل شامل جامع ترین مقاله درس مبانی کشاورزی پایدار با عنوان بررسی الگوی نظام های  کشت مخلوط و تک کشتی ذرت و بادام زمینی بر ویژگی های علف های هرز می باشد که با فرمت ppt در ۱۶ اسلاید با قابلیت ویرایش تهیه و تدوین گردیده است. در صورت تمایل می توانید این فایل ارزشمند را از فروشگاه سایت خریداری و دانلود نمایید.پس از اتمام فرایند خرید لینک دانلود قابل مشاهده و دانلود میباشد و یک لینک دانلود هم به ایمیل شما ارسال خواهد شد.پس در هنگام خرید در نوشتن ایمیل خود دقت کامل را نمایید تا در دریافت فایل با مشکل مواجه نشوید.در زیر قسمتهایی از متن فایل را مشاهده میکنید.

فهرست مطالب مقاله درس مبانی کشاورزی پایدار

مقدمه………۴

موادوروش ها………..۵

جدول تجزیه واریانس باریک برگ………………..۷

مقایسه میانگین علف های هرزباریک برگ…………………۸

تجزیه واریانس پهن برگ…………………………..۹

مقایسه میانگین علف های هرزپهن برگ…………………………………..۱۰

تجزیه واریانس برای وزن تر و وزن خشک……………………………..۱۱

مقایسه میانگین برای وزن تر و وزن خشک …………..۱۲

تجزیه واریانس نسبت برابری زمین…………………………..۱۳

مقایسه میانگین نسبت برابری زمین…………………..۱۴

نتیجه گیری……………………………………۱۵

محتوای اسلاید ۳

مقدمه:

نگرانی های مربوط به محیط زیست سالم وافزایش مقاومت علفهای هرز به علف کش ونیاز به کاهش نهاده های کشاورزی موجب شده که تحقیقات در زمینه علوم علفهای هرز برکاهش استفاده از علف کش ها متمرکز شود.

کشت مخلوط به کاهش فشار علفهای هرز کمک می کند وباعث می شود رقابت گیاهان با علفهای هرز بیشترشده واز رشد وتوسعه ان جلوگیری کند.

غله و لگوم یکی ازمتداول ترین انواع کشت مخلوط است ذرت با رشد سریع باعث سایه اندازی و بادام زمینی با پوشش گسترده سطح زمین درانتهای فصل قابلیت خوبی برای کنترل علفهای هرزدارند.

برای ارزیابی کارایی نظام کشت مخلوط ازشاخص های مانند نسبت برابری زمین استفاده می کنند.

محتوای اسلاید ۱۵

نتیجه گیری:

به خاطر توان بالای ذرت در رقابت باعلف های هرز وبرعکس توان کم بادام زمینی در رقابت باعلف هرز درنظام تک کشتی باعث شده که بااستفاده از کشت مخلوط بادام زمینی را جایگزین علف های هرز در ذرت کنیم و کنترل علف های هرز را به دست اوریم.

باافزایش تراکم در کشت مخلوط شاهد کم شدن علف های هرز خواهیم شد.

بامهار تشعشع توسط ذرت علف های هرز دچار اختلال درجذب نور شده ولی بادام زمینی به خاطر ویژگی های مورفولوژیکی و فیزیولوژیکی متفاوت با ذرت دچار اختلال نمیشود.

وجین نیز باکاهش سطح فتوسنتزی علف های هرزباعث کاهش ماده خشک علف هرز میشود.

مطالعه بیشتر