دانلود جامع ترین جزوه زراعت تکمیلی کارشناسی ارشد

دانلود جامع ترین جزوه زراعت تکمیلی کارشناسی ارشد
نوع فایل
pdf
حجم فایل
2mb
نویسنده
دسته بندی
5,800 تومان

توضیحات فایل:

دانلود جامع ترین جزوه زراعت تکمیلی کارشناسی ارشد

دانشجویان ارجمند و کاربران گرامی محتوای این فایل شامل جامع ترین جزوه زراعت تکمیلی ویژه دانشجویان کارشناسی ارشد زراعت با فرمت pdf در ۱۸۳ صفحه می باشد. در صورت تمایل می توانید این فایل ارزشمند را از فروشگاه سایت خریداری و دانلود نمایید.پس از اتمام فرایند خرید لینک دانلود قابل مشاهده و دانلود میباشد و یک لینک دانلود هم به ایمیل شما ارسال خواهد شد.پس در هنگام خرید در نوشتن ایمیل خود دقت کامل را نمایید تا در دریافت فایل با مشکل مواجه نشوید.در زیر قسمتهایی از متن فایل را مشاهده میکنید.

فهرست فصل جزوه زراعت تکمیلی : 

فصل ۱اصول و مبانی زراعت

 • مقدمه
 • زراعت در شرایط تنش های محیطی
 • عوامل موثر بر انتخاب نوع گیاه و نحوه کشت
 • عمق کاشت

فصل۲الگوی کاشت و تناوب زراعی

 • الگوی کاشت و تناوب زراعی
 • الگوی تناوبی در مناطق خشک و نیمه خشک
 • برخی مشکلات رایج در الگوهای تناوبی در رابطه با عملکرد
 • مدیریت خطر (ریسک) در زراعت با کمک الگوهای تناوبی
 • الگوی تناوبی مناطق دیم
 • اصول طراحی تناوب
 • مراحل اصلی طراحی تناوب در سیستم های زراعی
 • معیارهای انتخاب گیاهان زراعی در تناوب
 • طراحی مکانی الگوی کشت
 • طراحی زمانی الگوی کشت
 • طراحی عمودی الگوی کشت
 • تراکم کاشت

فصل ۳:تیپ ایده آل گیاه زراعی

 • تیپ ایده آل گیاهان زراعی
 • عوامل بازدارنده روند اصلاحی در تولید تیپ ایده آل
 • تیپ ایده آل برای نظام های زراعی کم نهاده

فصل ۴ :تداخل گیاهی و نقش آن در زراعت

 • تداخل
 • دگرآسیبی
 • آللوکمیکال ها
 • مکانیزم های عمل مواد آللوکمیکال
 • عوامل محیطی موثر بر آزاد شدن مواد آللوکمیکال از گیاه
 • نور
 • تنش خشکی
 • تنش عناصر غذایی
 • درجه حرارت
 • آفات و بیماری ها
 • دگرآسیبی در گیاه زراعی و علفهای هرز
 • دگرآسیبی در مدیریت علفهای هرز
 • بقایای گیاه دگرآسیب و کنترل علفهای هرز
 • رقابت
 • تاثیر رقابت بر جوامع گیاهی
 • تعیین تراکم مطلوب
 • عوامل موثر بر تراکم مطلوب
 • میزان بذر در هکتار
 • توزیع بوته
 • آرایش کاشت

فصل۵مدیریت آفات و بیماریهای گیاهی

 • مدیریت آفات و بیماری ها
 • مدیریت علفهای هرز
 • استراتژیهای کنترل بیولوژیکی علف های هرز
 • کنترل بیولوژیکی علف کش های زیستی
 • مدیریت تلفیقی آفات و علفهای هرز
 • کنترل شیمیایی
 • بانک بذر
 • نمونه برداری از بانک بذرجهت بررسی آن

فصل ۶روش های نوین در به زراعی محصولات کشاورزی

 • چندکشتی
 • ساختارهای آزمایشی در کشتهای مخلوط
 • تاثیر الگوهای کشت چندگانه بر تنوع زیستی بوم نظامهای زراعی
 • تاثیر الگوهای کشت چندگانه بر تنوع علفهای هرز
 • تاثیر الگوهای کاشت چندگانه برتنوع حشرات و ریزموجودات
 • شاخصهای کشت مخلوط
 • شاخص تمایز نیچ
 • حالات مختلف روابط در کشت مخلوط
 • جنگل زراعی
 • کشاورزی پایدار
 • تاریخچه و مفاهیم کشاورزی پایدار
 • مقایسه کشاورزی رایج و پایدار
 • کشاورزی دقیق

مطالعه بیشتر