دانلود جزوه و اسلایدهای درس اصول علم سیاست (مبانی علم سیاست)

دانلود جزوه و اسلایدهای درس اصول علم سیاست (مبانی علم سیاست)
نوع فایل
pdf
حجم فایل
7mb
نویسنده
دسته بندی
6,600 تومان

توضیحات فایل:

دانلود جزوه و اسلایدهای درس اصول علم سیاست (مبانی علم سیاست)

دانشجویان ارجمند و کاربران گرامی محتوای این فایل شامل جامع ترین جزوه و اسلایدهای درس اصول علم سیاست (مبانی علم سیاست) مناسب برای داوطلبین کنکور کارشناسی و ارشد و دکتری رشته های علوم سیاسی و روابط بین الملل در ۹۴ صفحه می باشد. امیدواریم که سودمند بوده و مورد استفاده شما سروران گرامی واقع گردد. در صورت تمایل می توانید این فایل ارزشمند را از فروشگاه سایت خریداری و دانلود نمایید.پس از اتمام فرایند خرید لینک دانلود قابل مشاهده و دانلود میباشد و یک لینک دانلود هم به ایمیل شما ارسال خواهد شد.پس در هنگام خرید در نوشتن ایمیل خود دقت کامل را نمایید تا در دریافت فایل با مشکل مواجه نشوید.در زیر قسمتهایی از متن فایل را مشاهده میکنید.

منابع جزوه و اسلایدهای درس اصول علم سیاست (مبانی علم سیاست):

عالم، عبدالرحمن، بنیادهای علم سیاست، تهران: نشر نی.

ابوالحمد، عبدالحمید، مبانی سیاست، جلد ۱ ، چاپ ۴

هیوود، اندرو  ۱۳۸۸ ، مقدمه نظریه سیاسی، ترجمه عبدالرحمن عالم، تهران: نشر قومس.

هیوود، اندرو  ۱۳۸۷ ، مفاهیم کلیدی در علم سیا ست، ترجمه حسن سعید کلاهی و عباس کاردان، تهران:انتشارات علمی و فرهنگی.

بشیریه، حسین ۱۳۸۴ ، آموزش دانش سیاسی: مبانی علم سیا ست نظری و تأسیسی، تهران: نگاه معاصر .

تنسی، دستیون دی و جکسون، نایجل  ۱۳۹۲ ، مبانی سیاست، ترجمه جعفر محسنی دره بیدی، تهران:ققنوس.

دوورژه، موریس ۱۳۴۹ ، اصول علم سیاست، تهران: کتابهای جیبی فرانکلین، مترجم ابوالفضل قاضی.

جلسه اول

هدف درس:
بیان تعاریف و مفاهیم بنیادین علم سیا ست

پدیده ها و روندهای مهم سیاسی

اهمیت سیاست:

تاثیر گذاری سیاست بر همه جنبه های زندگی

پریکلس: آدمی که به کار سیاست نپردازد شایسته صفت شهروند بی آزار نیست، بلکه باید او را شهروندی بی خاصیت بدانیم.

ارسطو: انسان حیوان سیاسی است

سابقه علم سیاست: از یونان باستان

پرسش جلسه:

سیاست چه اهمیتی برای زندگی افراد عادی دارد؟

سوالات اصلی علم سیا ست

پرسش های توصیفی توصیف واقعیت بیرونی
پدیده های ملموس سیاست:
علل وقوع تحولات سیاسی انقلاب، رفرم یا کودتا چیست؟
علت تداوم ثبات سیاسی چیست؟
چرا جنگها رخ می دهند؟
پدیده های غیرملموس سیا ست:
سیاست چیست؟
جامعه سیاسی دولت چیست؟
عناصر و نهادهای دولت کدامند؟
قدرت چیست؟
چه ارتباطی میان این پدیده ها با هم و نیز با مفاهیم بنیادی تری
مانند جهان، انسان و جامعه وجود دارد؟

مطالعه بیشتر