دانلود خلاصه و نمونه سوالات کتاب تکنولوژی آموزشی وحیده علیپور

دانلود خلاصه و نمونه سوالات کتاب تکنولوژی آموزشی وحیده علیپور
نوع فایل
pdf+ppt
حجم فایل
63mb
نویسنده
9,900 تومان

توضیحات فایل:

دانلود خلاصه و نمونه سوالات کتاب تکنولوژی آموزشی وحیده علیپور

دانشجویان ارجمند و کاربران گرامی محتوای این فایل شامل خلاصه و نمونه سوالات سه فصل اول کتاب تکنولوژی آموزشی (رشته علوم تربیتی) نوشته وحیده علیپور، احمد فتح اللهی و فتانه حسنی جعفری دانشگاه پیام نور ویرایش جدید می باشد که با فرمت pdf و ppt تهیه و تدوین گردیده است. در صورت تمایل می توانید این فایل ارزشمند را از فروشگاه سایت خریداری و دانلود نمایید.پس از اتمام فرایند خرید لینک دانلود قابل مشاهده و دانلود میباشد و یک لینک دانلود هم به ایمیل شما ارسال خواهد شد.پس در هنگام خرید در نوشتن ایمیل خود دقت کامل را نمایید تا در دریافت فایل با مشکل مواجه نشوید.در زیر قسمتهایی از متن فایل را مشاهده میکنید.

فصول خلاصه و نمونه سوالات کتاب تکنولوژی آموزشی وحیده علیپور:

فصل اول:

مفاهیم اساسی درس تکنولوژی آموزشی

فصل دوم:

فلسفه و ماهیت تکنولوژی آموزشی

فصل سوم:

تاریخچه و سیر تحول تکنولوژی آموزشی در ایران و جهان

بخشی از سوالات:

۱٫معنای آن در یونان باستانان جام دادن یک هنر یا حرفه بوده است؟
الف(آموزش         ب(تکنولوژی
ج(رسانه            د(یادگیری

۲٫ آموزش را به معنی مرتب کردن و منظم ساختن دقیق حیطه فراگیر برای دستیابی به نتایج مورد نظر در موقعیت ها مشخص می داند؟
الف(دویوا          ب(اندرسون
ج(بردان           د(فردانش

۳٫به کارگیری مجموعه ای از منابع انسانی و غیر انسانی به منظور ایجاد آموزش موثرتر عمیق تر و پایدار تر تعریف کدام صاحب نظر است در مورد تکنولوژی آموزشی.؟
الف(فرادنش      ب(جیمز بردان
ج(اندرسون        د(دیوا

۴٫٫٫٫٫وسیله ای است برای ارائه و با تبادل اطلاعات است؟
الف(حرف زدن     ب(رسانه        ج(درس خوندن         د(بازی

۵٫مجموعه ای یکپارچه ای از اجزای برنامه که به منظور انجام هدف های یادگیری معینی ساماندهی شده است؟
الف(فیلم آموزشی        ب(نظام آموزشی
ج(تلویزیون آموزشی       د(آموزش مبتنی بر فراگیر

۶٫ به معنای میزان تاثیر آموزش در عملکرد دانش آموزان به جای در نظر گرفتن عواملی چون سن پذیرش اشخاص و…
الف(کارایی آموزشی    ب(فیلم آموزشی
ج(نظام آموزشی         د(تلویزیون آموزشی

۷٫٫٫٫٫فن شناسایی اجرا در روابط دو سویه یک سیستم و شناسایی و بررسی مشکلات موجود در طراحی و عملکرد سیستم؟
الف(کارایی آموزشی        ب(تلویزیون آموزشی
ج(نظام آموزشی             د(تحلیل سیستم ها

مطالعه بیشتر