دانلود خلاصه کتاب نظریه های برنامه درسی میلر ترجمه دکتر مهر محمدی

دانلود خلاصه کتاب نظریه های برنامه درسی میلر ترجمه دکتر مهر محمدی
نوع فایل
pdf
حجم فایل
1mb
نویسنده
دسته بندی
6,600 تومان

توضیحات فایل:

دانلود خلاصه کتاب نظریه های برنامه درسی میلر ترجمه دکتر محمود مهر محمدی

دانشجویان ارجمند و کاربران گرامی محتوای این فایل شامل جامع ترین خلاصه کتاب نظریه های برنامه درسی میلر ترجمه دکتر محمود مهر محمدی می باشد که با فرمت پی دی اف اسلایدوار در ۱۶۰ صفحه به صورت تایپ شده تهیه و تدوین گردیده است. در صورت تمایل می توانید این فایل ارزشمند را از فروشگاه سایت خریداری و دانلود نمایید.پس از اتمام فرایند خرید لینک دانلود قابل مشاهده و دانلود میباشد و یک لینک دانلود هم به ایمیل شما ارسال خواهد شد.پس در هنگام خرید در نوشتن ایمیل خود دقت کامل را نمایید تا در دریافت فایل با مشکل مواجه نشوید.در زیر قسمتهایی از متن فایل را مشاهده میکنید.

خلاصه کتاب نظریه های برنامه درسی میلر ترجمه دکتر محمود مهر محمدی:

شرطی کنشگر

اھداف رفتاری
دانشجو پس از مطالعه باید بتواند:
۱ نظریه شرطی کنشگر را توضیح دھد.
۱ ۱ کنشگر را تعریف کند.
۲ ۱ انواع تقویت کننده ھا (مثبت منفی طبیعی نسبی و فاصله ای) را تعریف و تفاوت آنھا را بیان نماید.
۳ ۱ آموزش برنامه ای را با توجه به استفاده از تقویت کننده ھا توضیح دھد.
۴ ۱ موارد استفاده از نظریه شرطی کنشگر را نام برده و توضیح دھد.

شرطی متقابل

اھداف رفتاری
دانشجو پس از مطالعه باید بتواند:
۱ حساسیت زدایی نظام مند را توضیح دھد.
۲ آموزش رفتار جرأت آمیز را توضیح داده و تفاوت آن را با رفتار خشونت آمیز و غیر
جرأت آمیز بیان کند.
۳ مھارتھای کلامی و غیرکلامی را در رفتار جرأت آمیز با بیان یک مثال توضیح دھد.
۴ مؤلفه ھای آموزش رفتار جرأت آمیز را بیان کند.
۵ آموزش رفتار جرأت آمیز را در مورد دانش آموزان بکار بندد.

آموزش و پرورش قابلیت مدار

اھداف رفتاری
دانشجو پس از مطالعه باید بتواند:
۱ آموزش و پرورش قابلیت مدار را توضیح داده منطق حاکم بر این رویکرد را نام ببرد.
۲ بیانیه ھای قابلیت را توضیح داده و اجزای آن را نام ببرد.
۳ اجزای یک بیانیه قابلیت را شناسایی و مشخص نماید.
۴ تفاوت بیانیه قابلیت و نتایج رفتاری را از نظر مک اشن بیان کند.
۵ نحوه تدوین بیانیه ھای قابلیت و نتایج رفتاری را با نوشتن یک مثال بکار بندد.

مطالعه بیشتر