×
ادامه مطلب
۲۰ خرداد ۱۳۹۶

دانلود نمونه سوالات رشته کامپیوتر دانشگاه پیام نور درس مدارهای الکتریکی ۱ سال ۹۳-۹۴ با پاسخنامه

ادامه مطلب
۲۰ خرداد ۱۳۹۶

دانلود نمونه سوالات رشته کامپیوتر دانشگاه پیام نور درس فیزیک ۲ نیمسال اول ۹۳-۹۴ + پاسخنامه

ادامه مطلب
۲۰ خرداد ۱۳۹۶

دانلود نمونه سوالات رشته کامپیوتر دانشگاه پیام نور درس طراحی الگوریتم ها نیمسال اول ۹۳-۹۴ + پاسخنامه

ادامه مطلب
۲۰ خرداد ۱۳۹۶

دانلود نمونه سوالات رشته کامپیوتر دانشگاه پیام نور درس ساختمان گسسته نیمسال اول ۹۳-۹۴ با پاسخنامه

ادامه مطلب
۲۰ خرداد ۱۳۹۶

دانلود نمونه سوالات رشته کامپیوتر دانشگاه پیام نور درس ریاضی مهندسی نیمسال اول ۹۳-۹۴ + پاسخنامه

ادامه مطلب
۲۰ خرداد ۱۳۹۶

دانلود نمونه سوالات رشته کامپیوتر دانشگاه پیام نور درس ریاضی عمومی ۲ نیمسال اول ۹۳-۹۴ + پاسخنامه

ادامه مطلب
۲۰ خرداد ۱۳۹۶

دانلود نمونه سوالات درس ذخیره و بازیابی اطلاعات دانشگاه پیام نور

ادامه مطلب
۲۰ خرداد ۱۳۹۶

دانلود نمونه سوالات رشته کامپیوتر دانشگاه پیام نور – درس نظریه گراف و کاربردهای آن نیمسال اول ۹۳-۹۴ + پاسخنامه

ادامه مطلب
۲۰ خرداد ۱۳۹۶

دانلود نمونه سوالات رشته کامپیوتر دانشگاه پیام نور – درس مبانی منطق و نظریه مجموعه ها + پاسخنامه

ادامه مطلب
۲۰ خرداد ۱۳۹۶

دانلود نمونه سوالات رشته کامپیوتر دانشگاه پیام نور – درس اصول طراحی کامپایلر سال۹۳-۹۴همراه پاسخنامه

0