ادامه مطلب
۲۶ آذر ۱۳۹۷

خلاصه کتاب اصول و فنون مذاکره راجر فیشر و ویلیام یوری ترجمه دکتر مسعود حیدری