تحقیق کارشناسی بررسی انواع تجهیزات خانواده

تحقیق کارشناسی بررسی انواع تجهیزات خانواده
نوع فایل
pdf
حجم فایل
نویسنده
دسته بندی
5,000 تومان

توضیحات فایل:

تحقیق کارشناسی بررسی انواع تجهیزات خانواده

کاربران ارجمند و دانش پژوهان گرامی در این قسمت تحقیق کارشناسی بررسی انواع تجهیزات خانواده FACTS در قالب pdf  و با کیفیت خوب آماده دانلود شده و در اختیار شما عزیزان قرار گرفته است.در زیر فهرست مطالب فایل را مشاهده مینمایید در صورت تمایل می توانید این محصول را از فروشگاه خریداری و دانلود نمایید.

فهرست مطالب تحقیق کارشناسی بررسی انواع تجهیزات خانواده

فصل اول : پیشگفتار
۱-۱ مقدمه

۱-۲  محدودیت های انتقال توان در سیستم های قدرت

۱-۲-۱ عبور توان در مسیرهای ناخواسته

۱-۲-۲  ضرفیت توان خطوط انتقال

۱-۳ مشخصه باپذیری خطوط انتقال

۱-۳-۱ محدودیت حرارتی

۱-۳-۲ محدودیت افت ولتاژ

۱-۳-۳ محدودیت پایداری

۱-۴ راه حل‌ها

۱-۴-۱ کاهش امپدانس خط با نصب خازن سری

۱-۴-۲ بهبود پرفیل ولتاژ در وسط خط

۱-۴-۳ کنترل توان با تغییر زاویه قدرت

۱-۵ راه حل‌های‌ کلاسیک

۱-۵-۱ بانک‌های خازنی سری با کلیدهای مکانیکی

۱-۵-۲ بانک‌های خازنی وراکتوری موازی قابل کنترل با کلیدهای مکانیکی

۱-۵-۳ جابجاگر فاز

فصل دوم : آشنایی اجمالی با ادوات FACTS
۲-۱ مقدمه

۲-۲ انواع اصلی کنترل کننده های FACTS

۲-۲-۱ کنترل کننده‌های سری

۲-۲-۱-۱ جبران ساز سنکرون استاتیکی به صورت سری(SSSC)

۲-۲-۱-۲ کنترل کننده‌های انتقال  توان میان خط(IPFC)

۲-۲-۱-۳ خازن سری با کنترل تریستوری (TCSC)

۲-۲-۱-۴ خازن سری قابل کلیدزنی با تریستور (TSSSC)

۲-۲-۱-۵ خازن سری قابل کلید زنی با تریستور (TSSC)

۲-۲-۱-۶ راکتور سری قابل کلید زنی با تریستور (TSSR)

۲-۲-۱-۷ راکتور با کنترل تریستوری (TCSR)

۲-۲-۲ کنترل کننده‌های موازی

۲-۲-۲-۱ جبران کننده سنکرون استاتیکی(STATCOM)

۲-۲-۲-۲ مولد سنکرون استاتیکی (SSG)

۲-۲-۲-۳ جبران ساز توان راکتیو استاتیکی(SVC)

۲-۲-۲-۴ راکتور قابل کنترل با تریستور (TCR)

۲-۲-۲-۵ راکتور قابل کلیدزنی با تریستور(TSR)

۲-۲-۲-۶ خازن قابل کلیدزنی با تریستور (TSC)

۲-۲-۲-۷ مولد یا جذب کننده توان راکتیو (SVG)

۲-۲-۲-۸ سیستم توان راکتیو استاتیکی (SVS)

۲-۲-۲-۹ ترمز مقاومتی با کنترل تریستوری (TCBR)

۲-۲-۳ کنترل کننده ترکیبی سری – موازی

۲-۲-۳-۱ کنترل کننده یکپارچه انتقال  توان (UPFC)

۲-۲-۳-۲ محدود کننده ولتاژ با کنترل تریستوری(TCVL)

۲-۲-۳-۳ تنظیم کننده ولتاژ با کنترل تریتسوری (TCVR)

۲-۲-۳-۴ جبران‌سازهای استاتیکی توان راکتیو SVC و STATCOM

۲-۳ مقایسه میان SVC و STATCOM

۲-۴ خازن سری کنترل شده با تریستور (GTO GCSC)

۲-۵ خازن سری سوئیچ شده با تریستور (TSSC)

۲-۶ خازن سری کنترل شده با تریستور (TCSC)

فصل سوم : بررسی انواع کاربردی ادوات FACTS
…..

مطالعه بیشتر