مقاله ای درباره کاتالیست

مقاله ای درباره کاتالیست
نوع فایل
pdf
حجم فایل
نویسنده
دسته بندی
1,000 تومان

توضیحات فایل:

مقاله ای درباره کاتالیست

دانش پژوهان گرامی در این قسمت مقاله ای درباره کاتالیست در ۱۱ صفحه با کیفیت عالی در اختیار شما عزیزان قرار گرفته است. در زیر قسمتهایی از متن فایل را مشاهده مینمایید.در صورت تمایل می توانید این محصول را از فروشگاه خریداری و دانلود نمایید.

Image result for ‫کاتالیست‬‎

شرح مختصر مقاله ای درباره کاتالیست:

چکیده: در این تحقیق به حذف آلایندهآلومینا و تیتانیا به عنوان پایه و از وانادیم به عنوان فلز فعال برای ساخت کاتالیست استفاده شد و همچنین نیترات – γلانتانیم، نیترات سریم، آمونیم تنگستات و مولیبدات آمونیم به عنوان بهبود دهند ه به روش تلقیح مرطوب روی پایهنشانده شدند. برای بررسی اثر عوام لی مانند درصدهای وانادیم و بهبود دهند هها، زمان و دمای کلسینه کردن، نوع پایهو نحوه انجام تلقیح ، با استفاده از روش طراحی تجربی آزمای شها، ١٢ نمونه ساخته شدکه نتیج ههای آنها در اینمقاله گزارش شده است. برای تعیین ویژگ یهای نمون هها، آزمای شهایی شامل انداز هگیری سطح ویژه، انداز هگیریو آزمای ش راکتوری برای ارزیابی فعالیت صورت گرفت هاند. وقتی که از پایه XRF ، XRD ، قطر منافذ و حجم تخلخل افزایش یافت. میانگین ماکسیمم فعالیت برای دو حالت با NOx آلومینا به جای پایه تیتانیا استفاده شد، درصد تبدیل۱۲ به دست آمد. افزایش سریم و افزایش زمان کلسینه کردن اثر / ۳۸ و ۰۱ / به ترتیب ۶ TiO و ٢ γ – Al٢ O پایه ٣کاهش یافت NOx گذاشت.با افزایشتنگستن،لانتانیم و نیز دمای کلسینه کردن، درصد تبدیل NOx ناچیزی بر تبدیلدرحال یکه با افزایش وانادیم و مولیبدن افزایشی در تبدیل آن مشاهده شد.

مقاله ای درباره کاتالیست

برای پرداخت از کلیه کارتهای عضو شتاب میتوانید استفاده نمائید.

بعد از پرداخت آنلاین لینک دانلود فعال و نمایش داده میشود ، همچنین یک نسخه از فایل همان

لحظه به ایمیل شما ارسال میگردد. در صورت بروز هر مشکلی،میتوانید از طریق تماس با ما پیغام

بگذارید و یا در تلگرام با ما در تماس باشید.

مطالعه بیشتر