کتاب رابطه دختر و پسر قبل از ازدواج

کتاب رابطه دختر و پسر قبل از ازدواج
نوع فایل
pdf
حجم فایل
نویسنده
دسته بندی
0 تومان

در این پست کتاب رابطه دختر و پسر قبل از ازدواج نوشته بابک وزیری در ۲۶۲ صفحه آماده دانلود شده است .در زیر قستمهایی از متن فایل را مشاهده مینمایید در صورت تمایل میتوانید این محصول را از فروشگاه سایت خریداری و دانلود نمایید.

برای حمایت از حقوق ناشرین لینک دانلود فایل حذف شده است.

Image result for ‫کتاب رابطه دختر و پسر قبل از ازدواج‬‎

شرح مختصر:

امروزھا وقتی پای صحبت جوانان عزیز می شینیم  متوجه صحبت ھا و افکاربسیار خطرناکی می شویم که متاسفانه در آن ھا انگار به عنوان یک اصل بدیھی جا افتاده است.این افکار نه تنھا به آنھا صدمات جبران ناپذیری وارد می کند بلکه جامعه و آینده ایران را نیز به لبه پرتگاه می کشد. متاسفانه می خواھیم راھی را برویم که بسیاری از جوامع قبلا” این راه را طی کردهاند و نتیجه خوشی از آن بدست نیاورده اند.حال ما می خواھیم یک بار دیگر این اشتباه را تکرار کنیم.

فهرست مطالب:

۱ _ خطرناکترین رابطه
۲ _بازیچه عاشق نماھا نشویم
۳ _کوری عصا زن کور دیگر می شود
۴ _تربیت برای رابطه با جنس مکمل
۵ _تازه وارد دانشگاه شدم
۶ _جذابیت بی حد یا دامی خطرناک
۷ _ما قبل از ازدواج دوست بودیم
۸ _نمی خواھم دیگر رابطه داشته باشم
۹ _دوستیھای قبل از ازدواج و باورھای غلط درباره
۱۰ _باتلاق دوستیھای خیابانی
۱۱ _برخوردھای بین دختر و پسر
۱۲ _مصیبتی بنام آشنایی پیش از ازدواج
۱۳ _مشکل باور دختران و پسران
۱۴ _پدر ، مادر ما متھمیم
۱۵ _ما دوست شدیم چون….
۱۶ _نگاه جامعه شناسی
۱۷ _گول این ھا را نخورید
۱۸ _اعلام خطر
۱۹ _من شاگرد زرنگ بودم
۲۰ _کنترل دوره نامزدی
۲۱ _آرزو ھای بر باد رفته
۲۲ _مواظب باشید
۲۳ _دختران شاغل
۲۴ _در یک رابطه ناسالم گیر افتاده ام
۲۵ _بالاخره چیکار کنم
۲۶ _دیگه بسه
۲۷ _یادگیری از خانواده
۲۸ _روانکاوی رابطه ھا
۲۹ _برای ازدواج قدم برداشتم
۳۰ _ما فقط دوستیم
۳۱ _فقط وقت تلف کردن بود
۳۲ _من که دنبال ازدواج نیستم
۳۳ _پنبه و آتش
۳۴ _اشتباه می کنی به ازدواج ختم نمی شود
……

 

مطالعه بیشتر