مقاله درباره فسخ جزئی یا تجزیه قرارداد در کنوانسیون بیع بین الملل کالا(۱۹۸۰ وین) و حقوق ایران

مقاله درباره فسخ جزئی یا تجزیه قرارداد در کنوانسیون بیع بین الملل کالا(۱۹۸۰ وین) و حقوق ایران
نوع فایل
WORD
حجم فایل
نویسنده
دسته بندی
4,000 تومان

توضیحات فایل

مقاله درباره فسخ جزئی یا تجزیه قرارداد در کنوانسیون بیع بین الملل کالا(۱۹۸۰ وین) و حقوق ایران

دانش پژوهان گرامی و دانشجویان ارجمند در این قسمت فایل  مقاله فسخ جزئی یا تجزیه قرارداد در کنوانسیون بیع بین الملل کالا (۱۹۸۰ وین) و حقوق ایران در ۶۶ صفحه  آماده دانلود شده است. در زیر قسمتهایی از متن فایل را مشاهده مینمایید.در صورت تمایل می توانید این محصول را از فروشگاه خریداری و دانلود نمایید.

Image result for ‫پایان نامه فسخ جزئی یا تجزیه قرارداد در کنوانسیون بیع بین الملل کالا‬‎

شرح مختصر مقاله درباره فسخ جزئی یا تجزیه قرارداد در کنوانسیون بیع بین الملل کالا(۱۹۸۰ وین) و حقوق ایران

مطالعه حقوق متعهدله در همه قراردادهای تجاری ، بویژه بیع ، در فرضی که طرف دیگر بخشی از قرارداد را اجرا می کند و به هر دلیل حاضر یا قادر به اجرای بخش دیگر نیست ، از جهاتنظری و عملی حائز اهمیت فراوان است ؛ زیرا از یک طرف ، متعهد باید بداند آیا حق دارد از متعهدله انتظار داشته باشد که بخش اجرا شده قرارداد را بپذیرد و فقط نسبت به بخش نقض شده ، اعلام فسخ نماید ؟ از سوی دیگر ، متعهدله با این پرسش روبروست که حقوق وی در این گونه موارد چیست ؟ آیا او در هر حال ناگزیر از قبول بخش اجرا شده و اعلام فسخ نسبت به قسمتی است که نقض گردیده است ( فسخ جزئی یا تجزیه قرارداد ) یا می تواند این تجزیه را نپذیرد و کل قرارداد را فسخ کند ؟در این مقاله سعی بر آن است که حقوق خریدار و فروشنده در این گونه فروض مطابق مقررات کنوانسیون بیع بین المللی کالا و حقوق ایران بررسی شود .

نتیجه این بررسی نشان می دهد که از نظر کنوانسیون حکم قضیه حسب این که

قرارداد اقساطی باشد یا بسیط و موضوع آن از نظر حقوقی یا طبیعی قابل

تجزیه باشد یا خیر ، متفاوت خواهد بود . با وجود این ، می توان ادعا کرد که

گرایش محسوس تدوین کنندگان آن اجتناب از فسخ کل قرارداد به دلیل نقض

بخشی از آن و نهایتاً قبول تجزیه قرارداد است ، در حالی که در حقوق ایران

اصولاً فسخ جزئی یا تجزیه قرارداد مجاز نیست .

مطالعه بیشتر