دانلود طرح تفصیلی منطقه ۱ تهران

دانلود طرح تفصیلی منطقه ۱ تهران
نوع فایل
pdf
حجم فایل
نویسنده
دسته بندی
5,900 تومان

توضیحات فایل:

دانلود طرح تفصیلی منطقه ۱ تهران

دانش پژوهان گرامی و دانش جویان ارجمند در این قسمت طرح تفصیلی منطقه ۱ تهران در قالب PDF آماده دانلود شده و در اختیار شما عزیزان قرار گرفته است. در زیر قسمتهایی از متن فایل را مشاهده مینمایید.در صورت تمایل می توانید این محصول را از فروشگاه خریداری و دانلود نمایید.

Image result for ‫دانلود طرح تفصیلی منطقه 1 تهران‬‎

بررسی کلی:

گزارش و مطالعات کامل طرح تفصیلی منطقه یک تهران که توسط شرکت مهندسین مشاور بافت شهر در سال ۱۳۸۲ تهیه شده به همراه الگوی توسعه منطقه ۱ که در سال ۱۳۸۴ تهیه شده، برای استفاده شما عزیزان قرار داده شده است.

 فهرست مطالب دانلود طرح تفصیلی منطقه ۱ تهران

فصل اول: ویژگی های منطقه (وضعیت موجود)

فصل دوم: جایگاه منطقه از طرح جامع تهران ۱۳۸۵

فصل سوم: الگوی توسعه و سازمان فضایی منطقه

فصل چهارم: شبکه معابر

فصل پنجم: پهنه بندی استفاده از اراضی

فصل ششم: کاربری های پهنه بندی استفاده از اراضی

در این بخش، مقایسه پهنه بندی با کاربری های پیشنهادی ارائه می گردد . ابنیه تاریخی مصوب و پیشنهادی در منطقه و کاربری های مهم و غیرقابل تغییر نیز در این بخش تعیین گردیده است.

فصل هفتم: خدمات

در این بخش، ساختار سلسله مراتب خدمات (مراکز و محورهای خدماتی )، برنامه تامین خدمات (به تفکیک فضای سبز و خدمات هفتگانه )، خدمات موجود و مورد نیاز به تفکیک نواحی و محلات، کمبودهای خدماتی منطقه و نحوه تامین خدمات و نحوه تامین آن ها ارائه گردیده است.

فصل هشتم: طرح های موضعی

در این بخش عرصه های مداخله و ضرورت های آن در منطقه عنوان ش ده و با طرح جامع مقایسه می گردد. مشخصات و شناس نامه طرح های موضعی پیشنهادی و اولویت بندی و مراجع تهیه و تصویب هر یک در این فصل ارائه می شود.

فصل نهم: بافت های فرسوده

مبانی و معیارهای تعیین محدوده بافت های فرسوده و محدوده های پیشنهادی مشاور در این بخش مورد بررسی قرار گرفته و با مصوبه شورایعالی و محدوده های طرح جامع مقایسه می گردد . شیوه های مداخله، اولویت بندی و وضعیت آتی بافت ها نیز از جمله مطالب عنوان شده در این فصل می باشد.

 خلاصه گزارش مطالعات الگوی توسعه منطقه ۱ :

پیشگفتار
مقدمه
فصل اول: نتایج مطالعات و تحلیل ها (سند پشتیبان)

  • مقدمه
  • تحولات گذشته، وضع موجود و ویژگی های منطقه
  • مسائل و مشکلات منطقه
  • چشم انداز آینده
  • راهبردها و هدف های توسعه آینده

فصل دوم: ساختار اصلی الگوی توسعه منطقه

  • اسناد اصلی طرح
  • اسناد کلی طرح
  • منابع و مأخذ

مطالعه بیشتر